ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Bir Karsinoma Erizipeloides Olgusu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(4): 58-60

Bir Karsinoma Erizipeloides Olgusu

Ilknur Kıvanç Altunay1, Şükran Kahveci1, Tuğba Rezan Ekmekçi1, Gonca Gökdemir1, Adem Köşlü1, Tülay Başak2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Karsinoma Erizipeloides, selülit veya erizipel benzeri belirgin sınırlı eritematöz plak şeklinde kendini gösteren nadir bir kutanöz metastaz formudur. En sık meme kanserinde görülmekle beraber melanoma, akciğer, över, kolon ve pankreatik tümörlerle de birlikte olabilir. Bu olgularda klinik progressif olup beklenilen yaşam süresi ortalama 2 yıldır. Bu tür karsinomlar inflamasyon bulguları sergilemeleri nedeni ile tanısal zorluk yaratabilirler. Biz, 14 yıllık meme kanseri olan ve karsinoma erizipeloides şeklinde nüks gösteren bir hasta sunuyoruz.


A case of Carcinoma Erysipeloides

Ilknur Kıvanç Altunay1, Şükran Kahveci1, Tuğba Rezan Ekmekçi1, Gonca Gökdemir1, Adem Köşlü1, Tülay Başak2
1Department of Dermatology, Şişli Etfal, Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Carcinoma Erysipeloides which looks like cellulitis or erysipelas and shows clearly bordered erythematous plaque is a rare cutaneous form of metastasis. Although it is the most frequently associated with the breast cancer, it can be seen with melanoma and tumours of lung, ovary, colon, pancreas. The course of these cases is progressive and the expected life time is approximately two years. This kind of carcinoma may make difficulty in diagnosis because of its inflammatory signs of this. In this paper, a case who has been which breast cancer for 14 years and carcinoma erysipeloides is presented.


Ilknur Kıvanç Altunay, Şükran Kahveci, Tuğba Rezan Ekmekçi, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü, Tülay Başak. A case of Carcinoma Erysipeloides. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2000; 34(4): 58-60

Sorumlu Yazar: Ilknur Kıvanç Altunay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale