ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Nadir görülen non-kardiyak troponin yüksekliği nedeni: Akut kolesistit; olgu sunumu [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(3): 234-236 | DOI: 10.5350/SEMB.20170610032401

Nadir görülen non-kardiyak troponin yüksekliği nedeni: Akut kolesistit; olgu sunumu

Ahmet Gürdal, Füsun Helvacı, Mutlu Çağan Sümerkan, Şükrü Çetin, Kadriye Kılıçkesmez
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Kardiyak troponinler miyokard infarktüsünün tanı ve risk değerlendirilmesinde standart belirteçler olarak kabul edilmiştir. Ancak kardiyak troponinler akut koroner sendrom dışı nedenle başvuran bazı hastalarda da yüksek bulunmaktadır. Burada nadir görülen bir kardiyak dışı troponin yüksekliği akut kolesistit vakası sunulmuştur.
Olgu: Acil servise epigastrik bölgede ağrı ile başvuran 56 yaşında bayan hastanın yapılan batın ultrasonografide akut kolesistit lehine bulgular izlendi. Koroner arter hastalığı açısından risk faktörleri olan hastanın elektrokardiyografi bulguları normal olmakla birlikte bakılan troponin pozitif saptandı. Akut koroner sendrom ekarte edilemeyen hastanın yapılan koroner anjiyografisinde koroner arterleri normal saptandı ve hastadaki troponin yüksekliği akut kolesistite bağlandı.
Sonuç: Troponin yüksekliği akut koroner sendromlarda bir belirteç olarak kullanılsa da, akut koroner sendrom dışı nedenle başvuran bazı hastalarda da yüksek bulunmaktadır. Bu durum yanlış tanılara ve gereksiz girişimlere yol açabilmektedir. Sonuç olarak benzer semptomları olan (epigastrik bölgede ağrı), elektrokardiyografide değişiklikleri olan ve troponin yüksekliği olan hastalarda akut kolesistit
tanısı akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, akut koroner sendrom, troponin.

A rare cause of non-cardiac troponin elevation: acute cholecystitis; case report

Ahmet Gürdal, Füsun Helvacı, Mutlu Çağan Sümerkan, Şükrü Çetin, Kadriye Kılıçkesmez
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Cardiac troponins are accepted as the standard markers for diagnosis and risk management of patients with acute coronary syndromes. However, cardiac troponins are elevated in some patients presenting with non-cardiac situations. In this paper, a rare case of non-cardiac troponin elevation with acute cholecystitis is presented.
Case: A 56 year old female patient admitted to the emergency room with pain in the epigastric region. The abdominal ultrasound revealed acute cholecystitis. She had some coronary risk factors and electrocardiogram showed no segment deviation but troponin was positive. Acute coronary syndrome couldn’t be ruled out and coronary angiography revealed normal coronary arteries. Therefore, elevated troponin was linked to acute cholecystitis.
Conclusion: Although troponin elevation is a cornerstone marker for diagnosis the patients with acute coronary syndromes, there are various conditions with non-coronary-related troponin elevations. This can lead to misdiagnosis and unnecessary interventions. As a result, in patients with similar sypmtoms (pain in the epigastric region), electrocardiogram wave changes and elevated troponin levels, acute cholesystitis diagnosis should be considered.

Keywords: Acute cholecystitis, acute coronary syndrome, troponin.

Ahmet Gürdal, Füsun Helvacı, Mutlu Çağan Sümerkan, Şükrü Çetin, Kadriye Kılıçkesmez. A rare cause of non-cardiac troponin elevation: acute cholecystitis; case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(3): 234-236

Sorumlu Yazar: Ahmet Gürdal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale