ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Role of Postnatal Corticosteroids in the Treatment or Prevention of Bronchopulmonary Dysplasia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 171-181 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.80688

Role of Postnatal Corticosteroids in the Treatment or Prevention of Bronchopulmonary Dysplasia

Ali Bulbul, Tolga Bacak, Hasan Avsar
Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

As the frequency of viable low birth weight preterm babies increases, bronchopulmonary dysplasia (BPD), one of the most important morbidities in these babies, also increases. Using postnatal steroids to reduce the development of BPD has not been fully enlightened. Besides all prevention strategies for reducing the development of BPD, it is known that steroid therapy used in the 1st week of life could induce negative neuromotor development according to current data. It may be recommended to administer low-dose dexamethasone between 8 and 49 days in infants dependent on mechanical ventilators in the postnatal period. It is seen that the use of hydrocortisone in the early period does not cause negative neuromotor development, but it cannot prevent the development of BPD as much as dexamethasone. All intensive care units must have their steroid protocol for BPD and use steroids in cases when the BPD development scale score is >60–65% and should have a goal of trying to keep the cumulative dose at the lowest level.

Keywords: Bronchopulmonary dysplasia, dexamethasone, hydrocortisone, mortality, steroids

Bronkopulmoner Displazinin Tedavisinde veya Önlenmesinde Doğum Sonrası Kortikosteroidlerin Rolü

Ali Bulbul, Tolga Bacak, Hasan Avsar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul

Yaşatılabilen düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerin sıklığı arttıkça bu bebeklerde görülen en önemli morbiditelerden biri olan bronkopulmoner displazi (BPD) sıklığı da artmaktadır. BPD gelişimini azaltmak için günümüzde postnatal steroid kullanımı tam olarak aydınlatılamamıştır. Mevcut veriler değerlendirildiğinde günümüzde BPD gelişimini azaltmak için tüm önleme stratejilerinin yanında steroid tedavisinin yaşamın ilk haftasında kullanımının olumsuz nöromotor gelişime neden olduğu bilinmektedir. Postnatal dönemde mekanik ventilatöre bağımlı olan bebeklerde deksametazonun düşük dozda 8-49 günleri arasında uygulanması önerilebilir. Erken dönemde hidrokortizon kullanımının olumsuz nöromotor gelişime neden olmadığı, ancak BPD gelişimini deksametazon kadar önleyemediği görülmektedir. BPD gelişimini azaltmada her ünitenin kendi postnatal steroid uygulama protokolünü oluşturarak, BPD gelişim skala skorunun >%60-65 olduğu durumda, en düşük dozu kullanma hedefiyle, steroid kullanması en uygun yaklaşım olacaktır. (SETB-2023-01-024)

Anahtar Kelimeler: Bronkopulmoner displazi, deksametazon, hidrokortizon, mortalite, steroidler

Ali Bulbul, Tolga Bacak, Hasan Avsar. Role of Postnatal Corticosteroids in the Treatment or Prevention of Bronchopulmonary Dysplasia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 171-181

Corresponding Author: Ali Bulbul
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale