ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
State-of-the-art Prostate Imaging [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 153-162 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.77910

State-of-the-art Prostate Imaging

Hakan Ayyildiz, Artur Salmaslioglu, Atadan Tunaci, Sukru Mehmet Erturk
Department of Radiology, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye

Prostate cancer is one of the most common cancers in men. In addition to methods such as prostate-specific antigen test, digital rectal examination, and transrectal ultrasonography, magnetic resonance imaging has an important role for accurate and reproducible diagnosis. However, guidance in targeted biopsies and recent use in determining localization for treatment increase its importance. Due to technical difficulties, patient tolerance, and differences in interpretation, the prostate imaging reporting and data system recommends preparations for the patient and magnetic resonance imaging techniques. However, techniques continue to be developed to improve the diagnosis rate and image quality. In our article, patient preparation before imaging and techniques were tried to be discussed in detail. In addition, current approaches in biparametric magnetic resonance imaging and radiomics and new techniques such as T1 and T2 mapping will be mentioned.

Keywords: Magnetic resonance imaging, multiparametric magnetic resonance imaging, prostate cancer

Prostat Görüntülemede Güncel Teknikler

Hakan Ayyildiz, Artur Salmaslioglu, Atadan Tunaci, Sukru Mehmet Erturk
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir. Prostat spesifik antijen testi, parmakla rektal muayene veya transrektal ultrasonografi gibi tanı yöntemleri bulunmakla birlikte manyetik rezonans görüntüleme prostat kanserinde doğru ve tekrarlanabilir bir tanı yöntemi olarak önemli bir role sahiptir. Ayrıca hedefe yönelik biyopsilere ve son zamanlarda daha çok kullanılan lokal tedavi yöntemlerine kılavuzluk etmesi önemini daha da arttırmaktadır. Teknik zorluklar, hastanın tolere edememesi ve yorumlamadaki güçlükler nedeniyle “Prostate Imaging Reporting and Data System (PI-RADS)” hasta hazırlığı ve manyetik rezonans görüntüleme teknikleri için öneriler sunmaktadır. Bununla birlikte doğru tanı oranını ve görüntü kalitesini arttırmak için teknikler geliştirilmeye devam etmektedir. Bu makalede çekimden önce hasta hazırlığı ve teknikler detaylarıyla tartışılmıştır. Ayrıca bi-parametrik manyetik rezonans görüntüleme, radiomiks, T1 ve T2 haritalama gibi yeni tekniklere de değinilmiştir. (SETB-2022-12-262)

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme, prostat kanseri

Hakan Ayyildiz, Artur Salmaslioglu, Atadan Tunaci, Sukru Mehmet Erturk. State-of-the-art Prostate Imaging. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 153-162

Corresponding Author: Hakan Ayyildiz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale