ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Dermatological problems in professional sportsmen [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2006; 40(1): 26-32

Dermatological problems in professional sportsmen

Aslı Küçükünal, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü
Department of Dermatology, Şişli Etfal, Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: Different dermatological problems can be seen in the people who arc regularly playing sports. The objective of this study was to investigate the frequency of dermatological problems in professional sportsmen.
Study Design: This study was carried out during the period between October 2003 and May 2004. Five hundred and two professional sportsmen who have completed questionnaire were examined and positive findings were reported.
Results: A total of 502 subjects (214 female and 2
Conclusions: Early diagnoses for the sports-related dermatoses allow quick and appropriate treatment of sportsmen. For this reason, health check-up programmes have to be used for these individuals periodically. For the prevention of these dermatoses, educating the sportmen about the dermatological problems will rise the quality of the sportsmen’s lives and help them to perform better performance in their professional lives.

Keywords: Sports-related dermatose, callus, onychomycosis.

Sporcularda görülen dermatolojik problemler

Aslı Küçükünal, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Giriş: Sporcularda veya düzenli olarak spor yapan kişilerde, yapılan spora bağlı olarak farklı dermatolojik problemler ortaya çıkabilmektedir. Spor aktiviteleri sırasında kişi ısı, radyasyon, allerjenler gibi çeşitli çevresel /aktörlere maruz kalabilmektedir ve bunlar da bazı deri hastalıklarının oluşumun¬da anahtar rolünü üstlenmektedir.
Amaç: Bu çalışmada, farklı spor aktivitelerini düzenli olarak yapan bireylerdeki dermatolojik problemlerin sıklığını araştırmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ekim 2003‘leıı Mayıs 201)4’e kadar çalışına sürdürüldü. Düzenli olarak spor yapan profesyonel 502 sporcu çalışmaya alındı. Sporcuların önce anket formu dolduruldu ve dermatolojik muayeneleri yapıldı. Saptanan dermatolojik bulgular anket formuna kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya, 214’ii bayan 2.SS’i erkek olmak üzere 502 sporcu alındı. Çalışmamızda özellikle kallus gibi bazı dermatozlann yapıları sportif aktiviteye bağlı olarak oluşan riskinin arttığı ve akne vulgaris gibi bazı dermatozlann görülme sıklığının da toplumsal sıklığa uygun olduğu saptandı. Ayrıca çalışmamızda, dermatolojik problemlerin sıklığının sportif aktivitelerin süresi ile arttığı görüldü.

Sonuç: Spor ile ilişkili dermatozlann erken tanısı, sporcunun çabuk ve uygun bir şekilde tedavisine olanak tanır. Bunun için düzenli spor hayatı olan kişilere, periyodik olarak sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Oluşabilecek dermatolojik hastalıkların önlenmesi için sporcuların bu konuda eğitilmesi, hem yaşam kalitelerini yükseltecek hem de spor hayatlarında daha etkili bir performans sergilemelerini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Spor dermatozları, kallus, onikomikoz.

Aslı Küçükünal, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü. Dermatological problems in professional sportsmen. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2006; 40(1): 26-32

Corresponding Author: Aslı Küçükünal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale