ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Clinical and Laboratory Parameters for Differential Diagnosis of Necrotizing Faciitis and Cellulitis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 320-325 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.09476

Clinical and Laboratory Parameters for Differential Diagnosis of Necrotizing Faciitis and Cellulitis

Hasan Okmen1, Nagehan Didem Sari2, Kivilcim Ulusan1, Abdurrahman Tunay3, Ufuk Oguz Idiz1
1Department of General Surgery, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Infection Diseases, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Anesthesia and Reanimation, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objective: Necrotizing fasciitis (NF) requires surgical intervention and has high morbidity and mortality. Furthermore, it can be confusing with some skin diseases such as cellulitis. We investigated the roles of clinical and laboratory parameters at the time of admission to the hospital in the differential diagnosis of NF and cellulitis patients.
Methods: Patients with cellulitis and NF located between the nipple level and the knee between January 2018 and January 2021 were included in our retrospective study. The fever, history, complete blood count results, blood biochemistry, C-reactive protein and procalcitonin values of the patients at the time of admission to the emergency department, length of hospital stay, mortality rates, and laboratory risk indicator for necrotizing fasciitis (LRINEC) scores were recorded and evaluated whether there was a dif- ference in both patient groups.
Results: A total of 55 patients, including 26 patients in the NF group and 29 patients in the cellulite group, were included in the study. It was observed that patients with NF applied to the hospital statistically earlier, had higher leukocyte, platelet and neutro- phil levels, had longer hospital stays and had higher mortality numbers.
Conclusion: In high leukocyte, platelet, and neutrophil levels in the case of cellulitis patients, the clinician should follow the patient’s clinic course closely and keep NF in mind.

Keywords: Cellulitis, fournier gangrene, leukocyte, necrotizing faciitis

Nekrotizan Fasiit ve Selülitin Ayırıcı Tanısında Klinik ve Laboratuvar Parametreler

Hasan Okmen1, Nagehan Didem Sari2, Kivilcim Ulusan1, Abdurrahman Tunay3, Ufuk Oguz Idiz1
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Nekrotizan fasiit cerrahi müdahale gerektiren ve yüksek morbidite ve mortaliteye sahip bir hastalık olup ayrıca selülit gibi bazı cilt hastalıkları ile karıştırılabilir. Bu çalışmamızda nekrotizan fasiit ve selülit hastalarının ayırıcı tanısında hastaneye başvuru anındaki klinik ve laboratuvar parametrelerin rollerini araştırdık.
Yöntemler: Retrospektif olarak tasarlanan çalışmamıza Ocak 2018 ile Ocak 2021 tarihleri arasında meme başı ile diz arasında yerleşimli selülit ve nekrotizan fasit tanısı alan hastalar dahil edilmiştir. Hastaların acil servise başvuru anındaki ateş, özgeçmiş, tam kan sayımı sonuçları, kan biyokimyası, c-reaktif protein (CRP) ve prokalsitonin değerleri, hastanede kalış süreleri, mortalite oranları, nekrotizan fasiit için laboratuvar risk göstergesi (LRINEC) skorları kaydedildi ve her iki hasta grubunda fark olup olmadığı değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya nekrotizan fasiit grubundan 26 hasta ve selülit grubundan 29 hasta olmak üzere toplam 55 hasta dahil edildi. İstatistiksel olarak nekrotizan fasiitli hastaların hastaneye daha erken başvurduğu, lökosit, trombosit ve nötrofil düzeylerinin daha yüksek olduğu, hastanede kalış sürelerinin daha uzun olduğu ve mortalite sayılarının daha yüksek olduğu görüldü.
Sonuç: Selülitli hastalarda lökosit, trombosit ve nötrofil düzeylerinin yüksek olması durumunda, klinisyen hastanın klinik seyrini yakından takip etmeli ve nekrotizan fasiiti akılda tutmalıdır. (SETB-2023-04-057)

Anahtar Kelimeler: Selülit, fournier gangren, lökosit, nekrotizan fasiit

Hasan Okmen, Nagehan Didem Sari, Kivilcim Ulusan, Abdurrahman Tunay, Ufuk Oguz Idiz. Clinical and Laboratory Parameters for Differential Diagnosis of Necrotizing Faciitis and Cellulitis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 320-325

Corresponding Author: Ufuk Oguz Idiz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale