ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A Displaced Mass in the Abdomen, Torsioned Ovary Cyst [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 283-286 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.08941

A Displaced Mass in the Abdomen, Torsioned Ovary Cyst

Alper Divarci1, Evrim Kiray Bas1, Ali Bulbul1, Halil Ibrahim Ada2, Mesut Demir3
1Department of Neonatology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Radiology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Ovarian cysts are one of the most common pathologies in the infancy period. Approximately 15% of intraabdominal masses seen in this period are genital origined and one-third of these masses are ovarian cysts. The incidence of ovarian cysts has been reported as 1 in 2500 live births. The most common complications in ovarian cysts are torsion and bleeding. Fetal ovarian cysts usually regress spontaneously in complicated cysts; laparoscopic or open surgery can be applied. A female infant with a diagnosis of intraabdominal cystic mass, suspicion of duodenal atresia, and mesenteric cyst made based on a prenatal ultrasonographic imaging was hospitalized in the neonatal intensive care unit for examination and treatment. The abdominal ultrasonography revealed a cystic lesion in the lower left quadrant. The patient was evaluated with abdominal CT for detailed evaluation 1 day later and revealed a cystic lesion in the right upper quadrant. The displacement of the cystic mass conducted the differential diagnosis in favor of mesenteric cyst and ovarian torsion. Laparoscopic surgery was performed for examination and treatment. It was observed that the left ovary was torsioned and displaced. Ovarian cysts are the most frequently observed masses among prenatal cystic masses in female fetuses. It should be kept in mind that cystic masses detected in the prenatal period may often be ovarian cysts and that these cysts can be displaced in the abdomen while torsion, and a treatment plan should be determined according to the clinical findings of the patient.

Keywords: Fetal ovarian cyst, neonatology, newborn, torsioned ovary cyst

Karında yer değiştiren kitle, torsiyone over kisti

Alper Divarci1, Evrim Kiray Bas1, Ali Bulbul1, Halil Ibrahim Ada2, Mesut Demir3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Over kistleri, yenidoğan döneminde sık görülen batın içi kitle nedenleri arasında yer almaktadır. Over kistlerinin görülme sıklığı 2500 canlı doğumda bir olarak bildirilirken en sık görülen komplikasyonları torsiyon ve kanamadır. Tedavide fetal over kistleri genellikle kendiliğinden gerilerken komplike olgularda acil cerrahi girişim hayat kurtarıcı olmaktadır. Yaşamın ikinci gününde acil laporoskopik tedavi gereksinimi olan ve over torsiyonu tanısı alan olgumuz, yer değiştiren torsiyonun nadir görülmesi nedeniyle sunuldu. Prenatal takiplerinde karın içi kistik kitle, duodenal atrezi ve mezenter kisti şüphesi olan olgumuz, tanı ve tedavinin planlanması için kliniğimize yatırıldı. Öz geçmişinde 38 gebelik haftasında, 2700 g ağırlıklı kız bebek, normal vajinal yolla doğmuştu. Yapılan incelemelerinde sol alt kadranda kistik lezyon (5,3x4cm) saptandı. Bir gün sonra karın BT ile detaylı değerlendirmeye alınan hastada sağ üst kadranda kistik lezyon saptandı. Kistik kitlenin yer değiştirmesi ayırıcı tanıda mezenter kisti ve over torsiyonu olarak değerlendirildi. Laparoskopik laparotomide sol over torsiyonu olduğu belirlendi. Postoperatif üçüncü gününde hasta ek sorun olmadan taburcu edilidi. Yenidoğan döneminde batın içerisinde saptanan kistik lezyonlarda over kisti düşünülmelidir. Over kistinin torsiyonu durumunda karın içerisinde yer değiştirebileceği unutulmamalıdır. (SETB-2022-10-216)

Anahtar Kelimeler: Fetal over kisti, neonatoloji, yenidoğan, torsiyone over kisti

Alper Divarci, Evrim Kiray Bas, Ali Bulbul, Halil Ibrahim Ada, Mesut Demir. A Displaced Mass in the Abdomen, Torsioned Ovary Cyst. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(2): 283-286

Corresponding Author: Alper Divarci
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale