ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Investigation of Kidney Morphology and Somatotype Components in Early-Stage Kidney Patients [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 353-358 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.08365

Investigation of Kidney Morphology and Somatotype Components in Early-Stage Kidney Patients

Hilal Er Ulubaba1, Fahri Safa Cinarli2, Rukiye Ciftci3, Ozkan Ulutas4
1Department of Radiology, Yesilyurt Hasan Calik State Hospital, Malatya, Türkiye
2Department of Movement and Training Science, Inonu University, Malatya, Türkiye
3Department of Anatomy, Inonu University, Malatya, Türkiye
4Department of Nephrology, Inonu University, Malatya, Türkiye

Objectives: The aim of this study is to examine the kidney morphology and somatotype components of adult patients with early-stage chronic kidney disease (CKD).
Methods: The sample consisted of 46 individuals with early-stage CKD (26 men and 20 women, mean age=45.92±16.53 years). The pathological subjects were compared with a control group consisting of 46 healthy subjects (28 men and 18 women, mean age=41.96±11.48 years). The Heath-Carter method was used to determine somatotype components. Abdominal computed tomography (CT) of patients with Stage 2 CKD and healthy volunteers taken within the past 3 months was scanned to determine kidney morphology. Kidney measurements were performed on CTs (length, width, depth, and volume of kidney).
Results: Kidney patients (mean somatotype: 6.33–5.37–0.6) were less ectomorphic and more endomorphic than the controls (mean somatotype: 4.35–4.40–3.02). Moderate effect size (ES) was found in endomorphy (ES=0.87; p=0.035) and ectomorphy (ES=1.08; p=0.012) between groups. No significant difference was observed in the kidney morphology (ES=0.04–0.19; p>0.05).
Conclusion: In the early-stage CKD, kidney morphology may not be the distinguishing factor. On the other hand, patients differed significantly in terms of endomorph components. Being overweight can also be one of the negative findings for kidney disease. Somatotype classification could be a suitable tool for monitoring kidney disease.

Keywords: Chronic kidney disease, computed tomography, morphology, somatotype

Erken Evre Böbrek Hastalarında Böbrek Morfolojisi ve Somatotip Bileşenlerinin Araştırılması

Hilal Er Ulubaba1, Fahri Safa Cinarli2, Rukiye Ciftci3, Ozkan Ulutas4
1Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Malatya
2İnönü Üniversitesi, Hareket ve Antrenman Bilimleri Ana Bilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Malatya
4İnönü Üniversitesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Malatya

Amaç: Bu çalışmanın amacı, erken evre kronik böbrek hastalığı (KBH) olan erişkin hastalarda böbrek morfolojisi ve somatotip bileşenlerini incelemektir.
Yöntem: Örneklemi erken evre KBH'li 46 birey (26 erkek ve 20 kadın, ortalama yaş = 45.92 ± 16.53 yıl) oluşturdu. Patolojik denekler, 46 sağlıklı kişiden (28 erkek ve 18 kadın, ortalama yaş = 41.96 ± 11.48 yıl) oluşan bir kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Somatotip bileşenlerini belirlemek için Heath-Carter yöntemi kullanıldı. Evre 2 KBH'li hastaların ve sağlıklı gönüllülerin son 3 ay içinde çekilen karın bilgisayarlı tomografisi (BT) böbrek morfolojisini belirlemek için tarandı. BT'lerde böbrek ölçümleri yapıldı (böbreğin uzunluğu, genişliği, derinliği ve hacmi).
Bulgular: Böbrek hastaları (ortalama somatotip: 6.33–5.37–0.6), kontrollere göre (ortalama somatotip: 4.35–4.40–3.02) daha az ektomorfik ve daha fazla endomorfikti. Gruplar arasında endomorfi (ES = 0.87; p = 0.035) ve ektomorfide (ES = 1.08; p=0.012) orta düzeyde etki büyüklüğü (ES) bulundu. Böbrek morfolojisinde anlamlı bir fark gözlenmedi (ES = 0.04-0.19; p>0.05).
Sonuç: Erken evre KBH'de böbrek morfolojisi ayırıcı faktör olmayabilir. Öte yandan, hastalar endomorf bileşenleri açısından önemli ölçüde farklılık gösterdi. Aşırı kilolu olmak da böbrek hastalığı için olumsuz bulgulardan biri olabilir. Somatotip sınıflandırması, böbrek hastalığının izlenmesi için uygun bir araç olabilir. (SETB-2022-11-252)

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek hastalığı, bilgisayarlı tomografi, morfoloji, somatotip

Hilal Er Ulubaba, Fahri Safa Cinarli, Rukiye Ciftci, Ozkan Ulutas. Investigation of Kidney Morphology and Somatotype Components in Early-Stage Kidney Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 353-358

Corresponding Author: Hilal Er Ulubaba
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale