ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 7 (2)
Volume: 7  Issue: 2 - 1973
ORIGINAL RESEARCH
1.Diabet Mellitüs'ün Laboratuar Bulguları İle Erken Teşhisi
Duygu Dadaşbilge
Pages 79 - 104
Abstract |Full Text PDF

2.Tenianın Sebep Olduğu Bir İleus Vak'ası
Nurettin Apaydın, Olcay Derman, Tahir Aktaş
Pages 105 - 107
Abstract |Full Text PDF

3.Klinikte Pupilla'nın Semiyolojik Değeri
Ertuğrul Tarhan, M. Hayri Durdu, Ayfer Yaman, Metin Uludağ
Pages 108 - 117
Abstract |Full Text PDF

4.Nikethamid'in Prematürelerde Hiperbilirübinemi Üzerine Tesiri
Cahit Benderli
Pages 118 - 127
Abstract |Full Text PDF

5.Yenidoğan Sarılığında Phenobarbitale' in Bilirubinemi Üzerine Etkisi
Mazhar Aksoy, Cahit Benderli, Güldenur Korkut
Pages 128 - 136
Abstract |Full Text PDF

6.Ender Görülen Lense Ait Anomalilere Bir Ektopi Lentis Vak'ası
Ertuğrul Tarhan, M. Hayri Durdu, Ayfer Yaman, Metin Uludağ
Pages 137 - 139
Abstract |Full Text PDF

LookUs & Online Makale