ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Tenianın Sebep Olduğu Bir İleus Vak'ası [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1973; 7(2): 105-107

Tenianın Sebep Olduğu Bir İleus Vak'ası

Nurettin Apaydın, Olcay Derman, Tahir Aktaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Hariciye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Tenianın Sebep Olduğu Bir İleus Vak'ası

Nurettin Apaydın, Olcay Derman, Tahir Aktaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Hariciye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Nurettin Apaydın, Olcay Derman, Tahir Aktaş. Tenianın Sebep Olduğu Bir İleus Vak'ası. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1973; 7(2): 105-107

Corresponding Author: Nurettin Apaydın
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale