ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
State-of-the-art Prostate Imaging [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Accepted Articles: SETB-77910 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.77910

State-of-the-art Prostate Imaging

Hakan Ayyıldız, Artur Salmaslioglu, Atadan Tunacı, Şükrü Mehmet Ertürk
Department of Radiology, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Türkiye

Prostate cancer is one of the most common cancers in men. In addition to methods such as prostate specific antigen test, digital rectal examination and transrectal ultrasonography, magnetic resonance imaging has an important role for accurate and reproducible diagnosis. However, guidance in targeted biopsies and recent use in determining localization for treatment increase its importance. Due to technical difficulties, patient tolerance, and differences in interpretation, the Prostate Imaging Reporting and Data System (PI-RADS) recommends preparations for patient and magnetic resonance imaging techniques. However, techniques continue to be developed to improve the diagnosis rate and image quality. In our article, patient preparation before imaging and techniques were tried to be discussed in detail. In addition, current approaches in bi-parametric magnetic resonance imaging and radiomics and new techniques such as T1 and T2 Mapping will be mentioned.

Keywords: Prostate Cancer, Multiparametric Magnetic Resonance Imaging, Magnetic Resonance Imaging

Prostat Görüntülemede Güncel Teknikler

Hakan Ayyıldız, Artur Salmaslioglu, Atadan Tunacı, Şükrü Mehmet Ertürk
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir. Prostat spesifik antijen testi, parmakla rektal muayene veya transrektal ultrasonografi gibi tanı yöntemleri bulunmakla birlikte manyetik rezonans görüntüleme prostat kanserinde doğru ve tekrarlanabilir bir tanı yöntemi olarak önemli bir role sahiptir. Ayrıca hedefe yönelik biyopsilere ve son zamanlarda daha çok kullanılan lokal tedavi yöntemlerine kılavuzluk etmesi önemini daha da arttırmaktadır. Teknik zorluklar, hastanın tolere edememesi ve yorumlamadaki güçlükler nedeniyle “Prostate Imaging Reporting and Data System (PI-RADS)” hasta hazırlığı ve manyetik rezonans görüntüleme teknikleri için öneriler sunmaktadır. Bununla birlikte doğru tanı oranını ve görüntü kalitesini arttırmak için teknikler geliştirilmeye devam etmektedir. Bu makalede çekimden önce hasta hazırlığı ve teknikler detaylarıyla tartışılmıştır. Ayrıca bi-parametrik manyetik rezonans görüntüleme, radiomiks, T1 ve T2 haritalama gibi yeni tekniklere de değinilmiştir. (SETB-2022-12-262)

Anahtar Kelimeler: Prostat Kanseri, Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme, Manyetik Rezonans GörüntülemeCorresponding Author: Hakan Ayyıldız
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale