ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Metastatic overian carcinoma [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2006; 40(1): 57-60

Metastatic overian carcinoma

Atıf Akyol1, Inci Davas1, Ahmet Varolan1, Eser Ağar1, Ali Yazgan1, Başak Baksu1, Ayşiın Özağar2, Can Çalışkan2
1Second Department of Obstetrics and Gynecology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Background: Our aim in this case was a patient who was preoperatively diagnosed as primary ovarian carcinoma although the diagnosis of the patient was verified postoperatively, depending on our surgical exploration, our demand for further pathological research showed that it was indeed metastatic breast carcinoma.
Case: Patient, virgin and 41 years of age was interned with the complaint of abdominal distention. After the observations, bilateral cystic mass with solid components, localised in the whole abdominal cavity was found. Patient was operated with the diagnosis of primary ovarian carcinoma: During the exploration we thought that the case wasn’t primary, but could be considered as metastatic. We ordered superior research from the pathology department. As a result of all examinations, it was found out that the case was the metastasis of breast carcinoma to the ovary.
Conclusion: Although the metastatic ovarian carcinoma is rarely seen than the primary ovarian carcinoma, our request for further pathological research, has yielded once more the importance of surgical exploration and clinical experience while diagnosing the case as metastatic ovarian carcinoma.

Keywords: Ovary, carcinoma, breast, metastasis

Metastatik over karsinomu

Atıf Akyol1, Inci Davas1, Ahmet Varolan1, Eser Ağar1, Ali Yazgan1, Başak Baksu1, Ayşiın Özağar2, Can Çalışkan2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Preoperatif primer över karsinomu tanısı almış, postoperatif patolojik incelemede tanının verifiye edilmesine rağmen cerrahi ekplorasyonıımuza dayanarak patolojik ileri tetkik talebimizin neticesinde meme karsinomu metastazı saptadığımız olgunun irdelenmesini amaçladık.
Olgu: Kırkbir yaşında virgo lıasta karında şişlik şikayeti ile interne edildi. Yapılan incelemeler sonucunda hilateral, tüm batını dolduran, sol id komponcntli kistik kitle saptandı. Primer över karsinomu ön tanısı ile hasta öpere edildi. Eksplorasyonumuzda vakanın primer değil metastatik över karsinomu olabileceğini düşündük. Patoloji kliniğinden ileri tetkik talep ettik. Bunun sonucunda vakanın meme karsinomunun övere metastazı olduğunu tespit ettik.
Sonuç: Metastatik över karsinomu primer forma göre daha nadir görülmesine ve patolojik ön tanının primer över karsinomu olmasına rağmen patolojik ileri tetkik ısrarımız sonucunda vakarını metastatik över karsinomu tanısını almasında cerrahi eksplorasyonıın ve klinik deneyimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgulamış olduk.

Anahtar Kelimeler: Över, Karsinom, Meme, Metastaz

Atıf Akyol, Inci Davas, Ahmet Varolan, Eser Ağar, Ali Yazgan, Başak Baksu, Ayşiın Özağar, Can Çalışkan. Metastatic overian carcinoma. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2006; 40(1): 57-60

Corresponding Author: Eser Ağar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale