ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The incidence and the distribution of the dermatoses of male genitalia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2006; 40(1): 33-36

The incidence and the distribution of the dermatoses of male genitalia

Özgür Yürüker, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü
Department of Dermatology, Şişli Etfal, Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: To determine the incidence and the distribution of dermatoses of male genitalia in men above 18 years old. Study design: The genital regions of 514 men attending dermatology outpatient clinic were examined. The dermatoses were classified as primary and secondary.
Results: 180 dermatoses of the genitalia were found in 171 patients (33.26%). 72,77% of these was primary, 27,22 % was secondary. 93 of 171 patients presented because of the complaint of dermatoses of the genitalia, 78 of those presented because of the other dermatological complaint. 100 dermatoses of the genitalia were found in 93 patients. 57% of these was primary, 43% was secondary. While benign lesions, secondary dermatoses, infections were the most seen in patients with complaint of dermatoses of the genitalia, secondary dermatoses, infections and eczema were the most seen in patients with complaint ofthe other dermatological problems. 53,21% of the patients were involved the penis, 22,8% of them were involved the scrotum, 23,97% of them were involved both the penis and the scrotum.
Conclusions: The dermatoses of male genitalia are rather seen. Most of them constitues benign lesions.

Keywords: male, dermatoses of genitalia, penis, scrotum

Erkeklerde genital dermatoz görülme sıklığı ve dağılımı

Özgür Yürüker, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: 18 yaş üstü erkeklerde genital dermatoz sıklığı ve dağılımını tespit etmekti.
Materyal ve Metod: Dermatoloji polikliniğine muayene için yelen 514 erkek hastanın genital bölge muayeneleri yapıldı. Mevcut dermatozlar primer ve sekonder genital dermatoz olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: Toplam 171 hastada (%33.26) ISO genital dermatoz saptandı. Bunların %72,77 si primer, % 27,22‘si sekonder genital dermatoz idi. ¡71 hastanın 93’ii genital şikayet nedeniyle, 78’i genital dışı şikayet nedeniyle başvurdu. Genital şikayet ile başvuran 93 hastada 100 genital dermatoz saptandı. Bunların %57’si primer %43’ii sekonder idi. Genital dermatoz şikayeti ile başvurmayan hastalarda sırasıyla en sık beni gn lezyon, sekonder genital dermatoz, enfeksiyon görülürken, genital dermatoz şikayeti ile başvuranlarda en sık sekonder genital dermatoz, enfeksiyon ve ekzema grubu hastalık görüldü. Lezyonların yerleşim yerine bakıldığında 171 hastanın %53,21’inde penil tutulum varken, %22,8’inde skrotal tutulum, %23,97’inde ise penil ve skrotal tutulum vardı.
Sonuç: Genital bölgeyi tutan dermatozlar oldukça sık görülür. Bunlar içinde benign lezyonlar en büyük grubu oluşturur.

Anahtar Kelimeler: Erkek, genital dermatoz, penis, skrotum

Özgür Yürüker, Tuğba Rezan Ekmekçi, Adem Köşlü. The incidence and the distribution of the dermatoses of male genitalia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2006; 40(1): 33-36

Corresponding Author: Özgür Yürüker, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale