ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
A displaced mass in the abdomen, torsioned ovary cyst [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Accepted Articles: SETB-08941 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.08941

A displaced mass in the abdomen, torsioned ovary cyst

Alper Divarci1, Evrim Kiray Bas1, Ali Bulbul1, Halil Ibrahim Ada2, Mesut Demir3
1University of Health Science, Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Department of Neonatology, Istanbul, Turkey
2University of Health Science, Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey.
3University of Health Science, Sisli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul, Turkey.

Objective: Ovarian cysts are one of the common pathologies in the infancy period. The incidence of ovarian cysts is reported as one in 2500 live births. The most common complications are torsion and bleeding. Fetal ovarian cysts usually regress spontaneously in treatment and emergency surgical intervention is life saving in complicated cases. Our case, who needed urgent laparoscopic treatment in second days of life and was diagnosed with ovarian torsion, is presented because of the rarity of displaced torsion.
Case: Our case with suspected intraabdominal cystic mass, duodenal atresia and mesenteric cyst during prenatal follow-up was admitted to our clinic for diagnosis and treatment. In her medical history, a female baby with a weight of 2700 g was born at 38 weeks of gestation by normal vaginal delivery. In the examinations, a cystic lesion (5.3x4cm) was detected in the left lower quadrant. The cystic lesion was detected in the right upper quadrant of the patient, who was evaluated in detail with abdominal tomography one day later. The displacement of the cystic mass was evaluated as a mesenteric cyst and an ovarian torsion in the differential diagnosis. Laparoscopic laparotomy revealed left ovarian torsion. The patient was discharged on the postoperative third days without any additional problems.
Conclusion: Ovarian cyst should be considered in cystic lesions detected in the abdomen in the neonatal period. It should be kept in mind that in case of torsion of the ovarian cyst, it can move in the abdomen.

Keywords: Neonatology, newborn, fetal ovarian cyst, torsioned ovary cyst

Karında yer değiştiren kitle, torsiyone over kisti

Alper Divarci1, Evrim Kiray Bas1, Ali Bulbul1, Halil Ibrahim Ada2, Mesut Demir3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Over kistleri, yenidoğan döneminde sık görülen batın içi kitle nedenleri arasında yer almaktadır. Over kistlerinin görülme sıklığı 2500 canlı doğumda bir olarak bildirilirken en sık görülen komplikasyonları torsiyon ve kanamadır. Tedavide fetal over kistleri genellikle kendiliğinden gerilerken komplike olgularda acil cerrahi girişim hayat kurtarıcı olmaktadır. Yaşamın ikinci gününde acil laporoskopik tedavi gereksinimi olan ve over torsiyonu tanısı alan olgumuz, yer değiştiren torsiyonun nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.
Olgu: Prenatal takiplerinde karın içi kistik kitle, duodenal atrezi ve mezenter kisti şüphesi olan olgumuz, tanı ve tedavinin planlanması için kliniğimize yatırıldı. Öz geçmişinde 38 gebelik haftasında, 2700 g ağırlıklı kız bebek, normal vajinal yolla doğmuştu. Yapılan incelemelerinde sol alt kadranda kistik lezyon (5,3x4cm) saptandı. Bir gün sonra karın BT ile detaylı değerlendirmeye alınan hastada sağ üst kadranda kistik lezyon saptandı. Kistik kitlenin yer değiştirmesi ayırıcı tanıda mezenter kisti ve over torsiyonu olarak değerlendirildi. Laparoskopik laparotomide sol over torsiyonu olduğu belirlendi. Postoperatif üçüncü gününde hasta ek sorun olmadan taburcu edilidi.
Sonuç: Yenidoğan döneminde batın içerisinde saptanan kistik lezyonlarda over kisti düşünülmelidir. Over kistinin torsiyonu durumunda karın içerisinde yer değiştirebileceği unutulmamalıdır. (SETB-2022-10-216)

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, fetal over kisti, torsiyone over kistiCorresponding Author: Alper Divarci
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale