ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Nadir görülen bir omuz ağrısı nedeni: Spinoglenoid çentikte ganglion kisti [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(3): 151-153 | DOI: 10.5350/SEMB2013470309

Nadir görülen bir omuz ağrısı nedeni: Spinoglenoid çentikte ganglion kisti

M. Faik Seçkin, Adnan Kara, Haluk Çelik, Mehmet Mesut Sönmez, Irfan Öztürk
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Ganglion kistleri ayak, el ve el bileğinde görülen en sık yumuşak doku tümörleridir. Omuz ekleminden kaynaklanan ganglion kisti ise sık görülmez. Sağ omuzda ağrı şikayeti ile başvuran, yapılan incelemelerde atipik yerleşimli ganglion kisti tanısıyla ameliyat edilen ve histopatolojik tanısı ganglion kisti olan kırkbeş yaşındaki erkek hasta cerrahi sonucu ile birlikte sunuldu. Ameliyat sonrası takiplerinde hastanın şikayetlerinin düzeldiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Ganglion kisti, omuz, ağrı

A rare cause of shoulder pain: Ganglion cycts in the spinoglenoid notch

M. Faik Seçkin, Adnan Kara, Haluk Çelik, Mehmet Mesut Sönmez, Irfan Öztürk
Department of Orthopedics and Traumatology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Although ganglion cysts are most common soft tissue tumors of foot, hand and wrist, they are rarely seen in shoulder girdle. In this manuscript it is aimed to present a patient who was admitted with shoulder pain due to atypically located ganglion cyct. The symptoms were relieved after excision of lesion.

Keywords: Ganglion cycst, shoulder, pain

M. Faik Seçkin, Adnan Kara, Haluk Çelik, Mehmet Mesut Sönmez, Irfan Öztürk. A rare cause of shoulder pain: Ganglion cycts in the spinoglenoid notch. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(3): 151-153

Sorumlu Yazar: Adnan Kara, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale