ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Diabetes Mellitus'ta Sural Sinir İletimi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 239-260

Diabetes Mellitus'ta Sural Sinir İletimi

Kemal Bayülkem
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Sural Nerve Conduction in Diabetes Mellitus

Kemal Bayülkem
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Kemal Bayülkem. Sural Nerve Conduction in Diabetes Mellitus. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 239-260

Sorumlu Yazar: Kemal Bayülkem
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale