ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Veteriner Fakültesi Çalışanları ve Öğrencilerinde Brucella Seropozitifliği [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(1): 13-15

Veteriner Fakültesi Çalışanları ve Öğrencilerinde Brucella Seropozitifliği

Elif Öztürk1, Metap Oktar2
1S.B. Düzce Devlet Hastanesi
2S.B. Ankara Hastanesi

AMAÇ: Veteriner hekimler, veteriner fakültesi öğrencileri ve yardımcı personelerinde brucella seropozitiflik oranları araştırıldı.
MATERYAL VE METOD: Çalışmada, 123 kişinin serumlarıyla brucella lam aglütirıasyonu, tüp aglütinasyonu ve coombs testleri yapıldı.
SONUÇ: Çalışmaya alınan gruptaki seropozitiflik kontrol grubundaki seropozitifliğe göre anlamlı olarak yüksek bulundu.


The Brucella Seropositive in Persons And Students Of Veterinary Faculty

Elif Öztürk1, Metap Oktar2
1S.B. Düzce Devlet Hastanesi
2S.B. Ankara Hastanesi

OBJECTIVE: To investigate of brucella seropositivly in veterinary, veterinary students and veterinary paramedical persons.
MATERIAL AND METHOD: We studied brucella microscopes/ide agglutination, brucella tuhe agglutioıation and Coombs from 123 serum specimerns.
RESULTS: Worked group seropositivily was higher than control group.


Elif Öztürk, Metap Oktar. The Brucella Seropositive in Persons And Students Of Veterinary Faculty. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(1): 13-15

Sorumlu Yazar: Elif Öztürk, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale