ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Difüzyon MR: Elastofibroma dorsi’de yeni tanı aracı [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 103-107 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.78309

Difüzyon MR: Elastofibroma dorsi’de yeni tanı aracı

Uğur Temel1, Aslı Akgül1, Salih Topcu2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli

Amaç: Elastofibroma dorsi (ED) sıklıkla skapula alt polünü içeren bölgede ele gelen şişlik şeklinde büyüyen kitle lezyon olarak ortaya çıkar. Nadir bir benign neoplazi olan ED’nin klinik prezentasyonu ve radyolojik karakterizasyonu ön-tanı için yeterli olabilmektedir. Karakteristik özelliklerinin görüntüleme yöntemleri ile daha net ortaya konması özellikle riskli vakalarda biyopsi ve eksizyonel cerrahi uygulanmadan tanıya gidişi kolaylaştıracaktır.
Metod: Asemptomatik ya da ağrılı cilt altı lezyon ile klinikte görülen 10 hasta değerlendirildi. Toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ve ayırıcı tanıda yeni ve daha faydalı bir tetkik olabilecek Difüzyon - MR hastaların değerlendirilmesinde kullanıldı.
Sonuçlar: Tüm hastalara cerrahi uygulandı. Peroperatif frozen-section biyopsi ile tanı alınarak total eksizyon gerçekleştirildi. Kesin patoloji sonuçları da ‘benign’ olarak öğrenilen hastaların postoperatif dönem ve takipleri sorunsuz idi.
Tartışma: Difüzyon-MR radyolojik olarak belirli kriterlere dikkat çekerek nadir ve benign bir tümör olan elastofibroma dorsi tanısında daha aktif kullanım ile riskli hasta grubunda majör bir cerrahiden kurtarabilir. (SETB-2018-02-024)

Anahtar Kelimeler: Tümör, göğüs duvarı, görüntüleme

Diffusion MR: A New Diagnostic Tool for Elastofibroma Dorsi

Uğur Temel1, Aslı Akgül1, Salih Topcu2
1Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey

Elastofibroma dorsi is a benign lesion commonly presents as a palpable enlarging mass at the inferior pole of the scapula. Clinical presentation and radiological characteristics are often enough to suggest an accurate diagnosis. Increased awareness of the characteristic appearance and location of these benign lesions will increase radiologic diagnosis and decrease the need for biopsy.
Ten patients were admitted with a complaint of asymptomatic or painful subcutaneous masses localized at subscapulary region. Thorax computed tomography, magnetic resonance imaging (MRI) and a new feasible technique in differential diagnosis with malignancy and probable diagnosis of elastofibroma dorsi and diffusion-weighted MRI were used for diagnosis.
Surgery was applied to all patients, frozen-section biopsies of the lesions at the preoperative period, and final pathologies were all benign. Totally resection of whole lesions as en-bloc excision without any rest was performed at all patients. Postoperative and follow-up periods were uneventful.
Diffusion MRI can play an important role in the future and save the patients, especially medically poor ones, from the potential risks of surgery. Necessary further examinations for probable bilaterally lesions will save the patient from the risk of a second operation.

Keywords: Chest wall, imaging; tumour.

Uğur Temel, Aslı Akgül, Salih Topcu. Diffusion MR: A New Diagnostic Tool for Elastofibroma Dorsi. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 103-107

Sorumlu Yazar: Aslı Akgül
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale