ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Normal Olgularda Üst Ekstremitelerde Duysal Sinir İletim Hızı [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 268-277

Normal Olgularda Üst Ekstremitelerde Duysal Sinir İletim Hızı

Kemal Bayülken
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Sensory Nerve Conduction of the Upper Extremities in Normal Cases

Kemal Bayülken
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Kemal Bayülken. Sensory Nerve Conduction of the Upper Extremities in Normal Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 268-277

Sorumlu Yazar: Kemal Bayülken
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale