ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Çocukluk Çağı Karaciğer Hastalıklarının Tanısında Perkutan Karaciğer İğne Biopsisinin Yeri [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(1): 16-18

Çocukluk Çağı Karaciğer Hastalıklarının Tanısında Perkutan Karaciğer İğne Biopsisinin Yeri

Nafiye Urgancı1, Abdulkadir Göğremiş1, Sema Vural1, Gül Özçelik1, Melih Evrüke2, Ayhan Üçgül3, Nimet Kayaalp1, G. Özbay4
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Kliniği
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Çocuk Kliniği
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
4CTF Patoloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmada Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniklerinde Ekim 1997 ile Ağustos 1999 tarihleri arasında yapılan perkutan karaciğer iğne biopsileri: alınan materyalin yeterliliği, komplikasyonları ve tanıya yardımcılığı irdelenmektedir.
MATERYAL VE METOD: Ekim /997 ile Haziran 1999 Tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniklerinde yatırılarak izlenen toplam 47 hasta çalışmaya alındı. Perkutan karaciğer iğne biopsisi (PKİB) bütün hastalarda Menghini 1.6 iğneyle 9.10 interkostal aralıktan subkostal girilerek yapıldı. Hastaya biopsi öncei midazolam ile sedasyon yapıldı.
BULGULAR: PKİB yapılan tüm hastalarda biopsi materyali yeterli alındı ve major komplikasyon görülmedi. Çalışmaya alman hastaların yaş dağılımı 20 gün-/4 yaş arasında değişmektedir. Olguların 6'sı yenidoğan, 8'i süt çocuğu. 33' ii ise 2 yaş üstündeki çocuklardan oluşmaktadır. Yenidoğan anlamı hepsi uzamış sarılık+hepatomegali nedeniyle tetkik edilmiş olup, biri hariç neonatal hepatit tanısı almışlardır. Süt çocuklarında hepatomegali nedeniyle başvuran hastaların üçünde metaholik hastalık saptandı. 2 yaş üstü çocuklarda ise kronik viral hepatit şüphesi ve hepatosplenomegali bulgusu ile başvuranların 25'inde kronik aktif hepatit tanısı kondu.
SONUÇ: Çocukluk çağırım herhangi bir döneminde karaciğer hastalıklarına ait etyolojiyi aydınlatmada Perkutan Karaciğer iğne biopsisi etkin ve güvenilir bir yöntemdir.


Percutaneous Liver Pine Needle Biopsy in Diagnosis Of Childhood Liver

Nafiye Urgancı1, Abdulkadir Göğremiş1, Sema Vural1, Gül Özçelik1, Melih Evrüke2, Ayhan Üçgül3, Nimet Kayaalp1, G. Özbay4
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Kliniği
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Çocuk Kliniği
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
4CTF Patoloji Anabilim Dalı

OBJECTIVE: in this study, percutaneous firıe needle biopsies which were done in Şişli Etfal Hospital Pediaıric clinics between October 1997 and June 1999 were examined for the adeguancy of materials, complications and effect on diagnosis.
STUDY DESIGN: 47 patients who were hospitalized in Şişli Etfal Hospital pediatrics clinics between August 1997 and June 1999 were included into the study, Percutoneous liver fine needle biopsy was done with Menghini 1.6 needle Sedation was dıme with midazolam to patients before biopsy.
RESULTS: The age range of the patients included to the study differed, between 20 day and 14 years 6 of the patients were newborns, 8 were injant 33 (!f' then were 2 years and older. Ali of the newborns were invastigated for hepatomegaly and prolanged jundice. Except ıme newborn all of then got the diagnosis of neonatal hepatitis. in 3 infants, metabolik disease was found who aggured for hepotomegaly. 25 of the patients who were 2 years and other that were aggured for hepatomegaly and suspicion of chronic viral hepatitis; Chonic active hepatitis as diagnosed.
CONCLUSION: Percutaneous liver jıne needle biopsy is a efficient and safe technic to the differetiente etiolojies of liver disease in childhood.


Nafiye Urgancı, Abdulkadir Göğremiş, Sema Vural, Gül Özçelik, Melih Evrüke, Ayhan Üçgül, Nimet Kayaalp, G. Özbay. Percutaneous Liver Pine Needle Biopsy in Diagnosis Of Childhood Liver. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(1): 16-18

Sorumlu Yazar: Nafiye Urgancı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale