ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Abdominal Cerrahide Operasyonun Yeri ve Analjezinin Postoperatif Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1998; 32(2): 47-55

Abdominal Cerrahide Operasyonun Yeri ve Analjezinin Postoperatif Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Işıl Saylan Birkan
Şişli Etfal Hastanesi II. Anestezi Kliniği

AMAÇ: Postoperatifdönemde, abdominal cerrahide, operasyonun yeri ve analjezinin solunum fonksiyonları üzerine etkisini görmek amacıyla bu çalışma planlandı.
MATERYAL VE METOD: Üst abdominal cerrahi için 30 kolesistektomi vakası, alt abdomirıal cerrahi için 30 total abdominal histerektomi vakası, her biri onbeşer kişilik çalışma ve kontrol gruplarına ayrıldı. Çalışma grubunda, erken postoperatif analjezi amacıyla 2 mg/kg bupivacaine hydrochloride, insizyondan cilt altına infiltre edildi. Preoperatif ve postoperatif 2. günde solunum fonksiyon testleri, arterial kan gazları araştırıldı, posteroanterior akciğer grafisi alındı.
BULGULAR: Kolesistektomi vakalarında çalışma ve kontrol grupları arasında FVC, FEV1, FVCA/FVCp, PEF, PaO2, SaO2 ve atelektazi gelişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken, total abdominal histerektomi vakalarında fark anlamsızdı.
SONUÇ: Abominal cerrahide operasyonun yeri solunum fonksiyonları üzerinde önemli etkilere sahipken, erken postoperatif dönemde sağlanan analjezi, ağrı ile ilgili solunumsal komplikasyonları minimuma indirebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Solunum fonksiyonları: Abdominal cerrahi giriş, imler; erken postoperatif ağrı tedavisi.

The effects of operational site and analgesia on postoperative pulmonary functions in abdominal operations

Işıl Saylan Birkan
Şişli Etfal Hastanesi II. Anestezi Kliniği

OBJECTIVE: This study is designed to study the effects of the operational site and analgesia on postoperative pulmonary functions in abdominal operations.
STUDY DESIGN: Thirty patients for each of cholecystectomy and total abdominal hysterectomy operations, as representatives of upper and lower abdominal operations, are selected randomly for study and control groups. in study group, for early postoperative analgesia, 2 mg/kg hupivacaine hydrochloride was infiltrated subcutaneously through the incision. Pulmonary function tests, arterial blood gas analysis were studied and chest x-ray were taken pre- operatively and on the second postoperative day.
RESULTS: in cholecystectomy operations, there were statisticaly significant differences in FVC, FEV 1, FVCA/FVCp, PEF, PaO2, SaO2 and atelectasis among study and control groups, while the differences were nonsignificant in the total abdominal hysterectomy operations.
CONCLUSION: in abdominal operations, the site of the operation hasa significant effect on pulmonary functions, while early postoperative analgesia may have an improving effect on deteriorated respiratory functions due to pain.

Keywords: Pulmonary Functions: Abdominal operations, early postoperative pain management

Işıl Saylan Birkan. The effects of operational site and analgesia on postoperative pulmonary functions in abdominal operations. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1998; 32(2): 47-55

Sorumlu Yazar: Işıl Saylan Birkan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale