ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Yüksek doz d vitamini alımı sonucu hiperkalsemi gelişen olguda pamidronat tedavisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(4): 322-324 | DOI: 10.5350/SEMB.20140715062539

Yüksek doz d vitamini alımı sonucu hiperkalsemi gelişen olguda pamidronat tedavisi

Ergül Sarı, Lida Bülbül, Meryem Benzer, Teoman Akçay, Neslihan Özkul Sağlam, Sami Hatipoğlu
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul-Türkiye

Vitamin D takviyesi, çocukluk çağında rikets profilaksisi amacıyla yenidoğan döneminden itibaren verilmektedir. Bununla birlikte, aileler tarafından çocuklarının büyüme ve gelişmesi, erken diş çıkarması ya da vitamin takviyesi nedeniyle veya hekimler tarafından rikets laboratuvar bulgularının iyi değerlendirilmeden tedavi amaçlı olarak yüksek doz D vitamini verilmesi sonucunda D vitamini intoksikasyonları ve buna bağlı hiperkalsemi olguları saptanmaktadır. Bu yazıda, bir kez D vitamini ampül kullanımı sonrası hiperkalsemi ve evre 2 nefrokalsinozis gelişen beş aylık kız olgu, tedavide pamidronat kullanımının etkinliğinin vurgulanması amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, hiperkalsemi, pamidronat.

Pamidronate treatment in patient developed hypercalcemia due to hypervitaminosis D

Ergül Sarı, Lida Bülbül, Meryem Benzer, Teoman Akçay, Neslihan Özkul Sağlam, Sami Hatipoğlu
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul-Türkiye

Vitamin D supplementation in childhood in order to rickets prophylaxis is given from the neonatal period. However, inappropriate vitamin D supplementation may be administered by families for children’s growth and development and early teething or may be given high dose vitamin D for the treatment by physicians due to incorrect assessment of rickets laboratory findings. For these reasons, vitamin D intoxication related hypercalcemia in some cases determined. This article are presented for emphasize the efficacy of pamidronate treatment in vitamin D intoxication developed five month old girl after use of vitamin D once ampoules, developing hypercalcemia and nephrocalcinosis stage 2.

Keywords: Vitamin D, hypercalcemia, pamidronate.

Ergül Sarı, Lida Bülbül, Meryem Benzer, Teoman Akçay, Neslihan Özkul Sağlam, Sami Hatipoğlu. Pamidronate treatment in patient developed hypercalcemia due to hypervitaminosis D. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(4): 322-324

Sorumlu Yazar: Lida Bülbül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale