ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Toplum Sağlığı Açısından Sağlık Hizmetleri ve Örgütlenme Modelleri [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(2): 117-121

Toplum Sağlığı Açısından Sağlık Hizmetleri ve Örgütlenme Modelleri

Fikret Pamir
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halk Sağlığı Kliniği, İstanbul, Türkiye


Toplum Sağlığı Açısından Sağlık Hizmetleri ve Örgütlenme Modelleri

Fikret Pamir
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halk Sağlığı Kliniği, İstanbul, Türkiye


Fikret Pamir. Toplum Sağlığı Açısından Sağlık Hizmetleri ve Örgütlenme Modelleri. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(2): 117-121

Sorumlu Yazar: Fikret Pamir
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale