ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
İdiopatik Diffüz İnterstisiyel Pulmoner Fibrozis (Hamman-Rich Sendromu) [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 221-229

İdiopatik Diffüz İnterstisiyel Pulmoner Fibrozis (Hamman-Rich Sendromu)

Nadire Güresin Apaydın1, Hikmet Yurtsever


Idiopatic Diffuse Interstitial Pulmonary Fibrosis

Nadire Güresin Apaydın1, Hikmet Yurtsever


Nadire Güresin Apaydın, Hikmet Yurtsever. Idiopatic Diffuse Interstitial Pulmonary Fibrosis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 221-229

Sorumlu Yazar: Nadire Güresin Apaydın
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale