ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Cerrahi Yönüyle Şok [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(2): 90-99

Cerrahi Yönüyle Şok

Şinasi Can
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye


Surgical Aspects of Shock

Şinasi Can
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye


Şinasi Can. Surgical Aspects of Shock. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(2): 90-99

Sorumlu Yazar: Şinasi Can
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale