ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Ekspoze olmuş kalp pillerinin fasyakütan lokal flep yardımı ile kurtarılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 98-102 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.16769

Ekspoze olmuş kalp pillerinin fasyakütan lokal flep yardımı ile kurtarılması

Alper Aksoy1, Daghan Dagdelen2, Selami Serhat Sirvan3
1Konur Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Bursa
2Balıkesir Devlet Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Balıkesir
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada mekanik olarak ekspoze olmuş ileri yaş hastalarda kalp pillerinin fasyakütan lokal flep yardımı ile kurtarılmasının etkinliği araştırıldı.
Metod: Ocak 2014 - Ocak 2018 tarihleri arasında kalp pili ekspozisyonu nedeni ile tedavi edilen on hasta (altı kadın, dört erkek; Ort. yaş 66,2 yıl) geriye dönük olarak incelendi. Tedavi edilen hastaların tamamında cerrahi onarım pilin yerleştirildiği saha debridmanını takiben, rejyonel fasyakütan flebler ile yumuşak doku onarımı gerçekleştirildi.
Bulgular: Yalnızca bir hastada erken dönemde hematom görüldü ve revizyon yapıldı. Hastaların tümü başarılı bir şekilde tedavi edildi. Takip döneminde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.
Sonuç: Mekanik ekspozisyon olan ileri yaş hastalarda hastalarda kalp pilinin etrafındaki kapsülün eksizyonu ve fasyakütan lokal flebler ile onarımı, ekspoze olmuş kalp pili olgularında kullanılan etkin bir tedavi yöntemidir. (SETB-2018-04-057)

Anahtar Kelimeler: Kalp pili, mekanik ekspozisyon, yaşlı hasta, fasyakütan flep

Salvage of the Exposed Cardiac Pacemakers With Fasciocutaneous Local Flaps

Alper Aksoy1, Daghan Dagdelen2, Selami Serhat Sirvan3
1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Konur Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Balikesir State Hospital, Balikesir,Turkey
3Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Health Sciences University, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: This study aims to investigate the efficacy of salvage of the mechanically exposed cardiac pacemakers with fasciocutaneous local flaps in elderly patients.
Methods: Between January 2014 and January 2018, ten patients (six females, four males; mean age 66.2 years) who were treated due to pacemaker exposition were retrospectively analyzed in this study. Exposed pacemaker and the wires were dissected, and capsulectomy was performed. The expose pacemaker was covered with the fascioutaneous flap.
Results: Only one patient had hematoma formation at early stage and revision was performed. All patients were treated successfully. No complication was observed during the follow-up period.
Conclusion: Reconstruction with fasciocutaneous local flaps is an effective treatment modality in case of mechanically cardiac pacemaker expositions in elderly patients.

Keywords: Elderly patient, fasciocutaneus local flap; mechanically exposed; pacemaker.

Alper Aksoy, Daghan Dagdelen, Selami Serhat Sirvan. Salvage of the Exposed Cardiac Pacemakers With Fasciocutaneous Local Flaps. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 98-102

Sorumlu Yazar: Alper Aksoy
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale