ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Orofarynx ve Tonsilde Kapiller Hemangiom (Bir Olgu Nedeniyle) [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 265-267

Orofarynx ve Tonsilde Kapiller Hemangiom (Bir Olgu Nedeniyle)

Uğur Günter Akbulut
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye


The Capiller Hemangiom in Orofaryanx and Tonsil

Uğur Günter Akbulut
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye


Uğur Günter Akbulut. The Capiller Hemangiom in Orofaryanx and Tonsil. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(4): 265-267

Sorumlu Yazar: Uğur Günter Akbulut
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale