ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Dev İnfantil Karaciğer Hemanjiomu: Olgu Sunumu ve Cerrahi Teknik [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 108-112 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.00087

Dev İnfantil Karaciğer Hemanjiomu: Olgu Sunumu ve Cerrahi Teknik

Mehmet Özgür Kuzdan1, Altan Alim2, Reyhan Alim1, Suleyman Celebi1, Seyithan Özaydın1, Birgül Karaaslan1, Cemile Besik1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: İnfantil karaciğer hemanjiomu, cocuklarda en sık görülen selim karaciğer tümörlerindendir. En sık semptomlar; karında kitle, anemi ve kalp yetmezliğidir. Tedavisi, hastadaki bulgulara göre sadece klinik takipten başlayarak karaciğer nakline kadar değişebilir. Çalışmamızda olguya yapılan ameliyat tekniğinin detayları sunuldu.
Olgu: Doğum sonrası solunum durmasına neden olan dev karaciğer hemanjiomu tespit edilen, 11 günlük yenidoğan olgu sunuldu.
Sonuç: Farklı klinik davranışlarıyla karşımıza çıkabilen infantil karaciğer hemanjiomlarının büyük ve semptomatik olanları ameliyat edilmektedir. Cerrahlar açısından nadiren görülen bu olgular için cerrahi tekniğin paylaşılması faydalı olacaktır. (SETB-2018-04-058)

Anahtar Kelimeler: Cocuk, karaciger hemajiomu, cerrahi

Giant Infantile Hepatic Hemangioma: Case Report and Surgical Technique

Mehmet Özgür Kuzdan1, Altan Alim2, Reyhan Alim1, Suleyman Celebi1, Seyithan Özaydın1, Birgül Karaaslan1, Cemile Besik1
1Department of Pediatric Surgery, Health Sciences University, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Yeditepe University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Infantile hepatic hemangioma is the most common liver tumor in children. The most common symptoms are mass in her stomach, anemia and heart failure. According to the findings of the patient, the treatment may vary from the clinical follow-up to liver transplantation. In our study, the details of the surgical technique were presented.
An 11-day-old newborn case with giant hepatic hemangioma causing postnatal respiratory arrest was presented in this study.
Large and symptomatic patients with infantile hepatic hemangiomas who face us with different clinical behaviors are operated. It will be useful to share the surgical technique for these rarely seen cases for surgeons.

Keywords: Child, hepatic hemangioma; surgery.

Mehmet Özgür Kuzdan, Altan Alim, Reyhan Alim, Suleyman Celebi, Seyithan Özaydın, Birgül Karaaslan, Cemile Besik. Giant Infantile Hepatic Hemangioma: Case Report and Surgical Technique. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 108-112

Sorumlu Yazar: Mehmet Özgür Kuzdan
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale