ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 1975
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Kanserde Kemoterapi ve İmmünoterapinin Aktüel Durumu
Kanserde Kemoterapi ve İmmünoterapinin Aktüel Durumu
Metin Aran
Sayfalar 171 - 184
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Ter Guddesi Tümörleri
Ter Guddesi Tümörleri
Fatih Ali Yücel, Hüseyin Atalay
Sayfalar 185 - 190
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Yaşlı Hastalarda Anestezi Problemleri
Yaşlı Hastalarda Anestezi Problemleri
Raife Torun, Cahit Bergıl
Sayfalar 191 - 199
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Meckel Divertikülü Envajinasyonu
Meckel Divertikülü Envajinasyonu
Nurettin Apaydın, Sait Öner, Mehmet Köseoğlu
Sayfalar 200 - 206
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Postüral Refleks Aktivitesi ve Tonus
Postüral Refleks Aktivitesi ve Tonus
Yıldırım Aktuna
Sayfalar 207 - 211
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Orbita İçine, Glob Dışında Gelişmiş Angioma
Orbita İçine, Glob Dışında Gelişmiş Angioma
Yıldız Yalçınlar, Hilmi Üner, Özdemir Aral
Sayfalar 212 - 216
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Splenomegaliler ve Dalak Tüberkülozu
Splenomegaliler ve Dalak Tüberkülozu
Nurettin Apaydın, Uğur Sayman
Sayfalar 217 - 223
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Bir Vak'a Nedeniyle Atriyal Septal Defekt
Bir Vak'a Nedeniyle Atriyal Septal Defekt
Nimet Kayaalp
Sayfalar 224 - 231
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Bir Vak'a Münasebeti İle Kontakt Lensler
Bir Vak'a Münasebeti İle Kontakt Lensler
Ertuğrul Tarhan, Hayrı Durdu, İlkay Erçalık
Sayfalar 232 - 236
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Vagen Septa Transversalis
Vagen Septa Transversalis
Nezihi Orhon, Hadi Sungun
Sayfalar 237 - 241
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Akut Lökozlarda Seyrek Görülen Seyir Formları
Akut Lökozlarda Seyrek Görülen Seyir Formları
Suat Efe
Sayfalar 242 - 254
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Genel Tartışma
Genel Tartışma
Arif Kayaalp
Sayfalar 255 - 257
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Yeni Kitaplar
Yeni Kitaplar
Suat Efe
Sayfa 258
Makale Özeti

LookUs & Online Makale