ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 1975
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Bir Thalassemia İntermedia Vakası
A Case of Thalassemia Intermedia
Arif Kayaalp, Nimet Kayaalp
Sayfalar 89 - 100
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Elektrolitler
Electrolytes
Ümit Olcay Atak
Sayfalar 101 - 112
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Bir Vak'a Nedeniyle Patent Ductus Arteriosus
Patent Arteriosus Duct, A Case Report
Nimet Kayaalp
Sayfalar 113 - 128
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Kalsifiye Bursitlerde İntrabursal Kortikosteroitlerle Tedavi
Intrabursal Steroid Treatment in Calcified Bursitis
Feyza Boneval, Atilla Atalay
Sayfalar 129 - 137
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Literatürde Nadir Görülen Travmatik Bir Eventrasyon Vakası
A Rare Case of Traumatic Eventration
Medih Egemen, Rasim Torun, Müfit Ölçmen, Şinasi Can, Ünal Tutay, Fikri Çelik, Cemal Ayan
Sayfalar 138 - 146
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Echo-Cardiografi
Echo- Cardiography
Ahmet Nasuhoğlu
Sayfalar 147 - 149
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Yeni Doğanlarda Pnömoperituan
Pneumoperitoeum In Newborn
Nurettin Apaydın, Sait Rahmi Öner, Uğur Sayman
Sayfalar 150 - 157
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Akut Miyokarditler ve Per Akut Bir Difteri Miyokardit
Acute Myocardities and Myocarditis Following Acute Dyphteria
Nimet Kayaalp
Sayfalar 158 - 163
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Kolonların Lavman Opakla Radyolojik Tetkiki Neticesi Husule Gelen Bir Peritonit Vak'ası
Investigation of Colons With Opac Enema, A Cous of Peritonitis
Kamuran Arer, Olcay Derman
Sayfalar 164 - 168
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale