ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 1975
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Şokla Seyreden Çocuk Sepsislerinde Tedaviden Önce ve Tedaviden Sonra Elektrolit- E.K.G. Değişikliklerinin İncelenmesi
Electrolytes and EKG Changes in Children with Septisemia and Shock
Nimet Kayaalp, Mustafa Deniz
Sayfalar 3 - 16
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Kan Grupları ve Transfüzyon Öncesi Testler
Blood Groups and Blood Tests Before Transfusion
Vedat Onan
Sayfalar 17 - 24
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Periton Diyalizi Hakkında
Peritoneal Dialysis
Füruzan Selcen
Sayfalar 25 - 29
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Bir Sturge- Weber Sendromu Varyasyonu
A Variation of Sturge-Weber Syndrome
Yıldırım Aktuna
Sayfalar 30 - 35
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Gelişmeye Bağlı Servikal Spinal Kanal Darlığı
Developmental Stenosis of the Cervical Spinal Canal
Atilla Atalay
Sayfalar 36 - 44
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Fokal Serebral Nörolojik Belirtilerle Seyreden Bir Eales Hastalığı
An Eales Disease Presenting Focal Cerabral Neurological Signs
Yıldırım Aktuna
Sayfalar 45 - 49
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Son 1,5 Yılda Gördüğümüz Collum Uteri Yetersizliği Vak'alarında Doğum Seyri
Birth in Collum Uteri Insufficiency
Füruzan Selcen
Sayfalar 50 - 54
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Jejunumda Lokalize Crohn Hastalığı ve Diabetes Mellitus
Crohn Disease and Diabetes Mellitus: Case Report
Suat Efe, Halis Karsu
Sayfalar 55 - 66
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Ortak Klinik Belirtiler Gösteren Retinoblastom ve Optik Sinir Gliyom'u
Retinoblastoma and Optic Nerve Glioma Presenting Common Symptoms
Ertuğrul Tarhan, M. Hayri Durdu, İlkay Erçalık
Sayfalar 67 - 72
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Nadir Görülen Spigel Fıtığı
Spigel Hernia: Case Report
Sait Rahmi Öner, Uğur Sayman
Sayfalar 73 - 77
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Beyin Kan Dolaşımı Bozukluğu İzlenimini Veren Serebral Tümörler
Cerebral Tumors Suggesting Disturbance of Cerebral Circulation
Yıldırım Aktuna
Sayfalar 78 - 85
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale