ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 7 (4)
Cilt: 7  Sayı: 4 - 1973
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Preamatüre ve Yeni Doğan Normal Bebeklerde İmmünoglobulinlerin Kantitatif Tayinleri
Preamatüre ve Yeni Doğan Normal Bebeklerde İmmünoglobulinlerin Kantitatif Tayinleri
Mazhar Aksoy, Yücel Güngördü
Sayfalar 195 - 210
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Yeni Doğanın Anestezi Özellikleri
Yeni Doğanın Anestezi Özellikleri
Cahit Bergil, Raife Torun
Sayfalar 211 - 216
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Xeroderma Pigmentosum
Xeroderma Pigmentosum
Selahattin Ergelen, Bekir Baysal
PMCID: PMC2  Sayfalar 217 - 222
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Nörotik Sendromla Kombine Bir Takayashu Vak'ası
Nörotik Sendromla Kombine Bir Takayashu Vak'ası
Halis Karsu
Sayfalar 223 - 228
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Evvelce Albee Ameliyatı Geçirmiş POTT' lu Bir Hastada On Yıl Sonra Tezahür Eden Lumbalji Dolayısiyle
Evvelce Albee Ameliyatı Geçirmiş POTT' lu Bir Hastada On Yıl Sonra Tezahür Eden Lumbalji Dolayısiyle
Rıfkı Bilge
Sayfalar 229 - 232
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Yeni Doğanda Respiratuar Bozukluklar ve (Resuscitate) Canlandırma
Yeni Doğanda Respiratuar Bozukluklar ve (Resuscitate) Canlandırma
Nevin Bozbora
Sayfalar 233 - 240
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Temporal Lob Tümörlerinde Görülen Temporal Lob Epilepsileri
Temporal Lob Tümörlerinde Görülen Temporal Lob Epilepsileri
Yıldırım Aktuna
Sayfalar 241 - 244
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
İstanbul Çocuk Hastanesinin 10 Yıllık Yeni Doğan Anestezisi
İstanbul Çocuk Hastanesinin 10 Yıllık Yeni Doğan Anestezisi
Raife Torun, Cihat Bergil
Sayfalar 245 - 251
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Kronik Hepatitlerin Sınıflandırılması
Kronik Hepatitlerin Sınıflandırılması
Halis Karsu
Sayfalar 252 - 256
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Nadir Görülen Bir Konjenital Mitral Stenozu Vak'ası
Nadir Görülen Bir Konjenital Mitral Stenozu Vak'ası
Aydın Arık, Nimet Kayaalp, Ayhan Caner, Fikret Maçin, Cemal Berksoy
Sayfalar 257 - 269
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Haberler
Haberler
Fikret Pamir
Sayfalar 270 - 271
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale