ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 1973
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Oral Antibiyoterapide Dozların Alım Saati, Yemeklerle İlişkisi, Miktarı ve Süresi
Oral Antibiyoterapide Dozların Alım Saati, Yemeklerle İlişkisi, Miktarı ve Süresi
Vedat Onan
Sayfalar 3 - 6
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Multipl Organ Lokalizasyonu Gösteren Bir Kist Hidatik Vak'ası
Multipl Organ Lokalizasyonu Gösteren Bir Kist Hidatik Vak'ası
Halis Karsu
Sayfalar 7 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Safra Yolları Cerrahisinin Özellikleri ve Bugünkü Durumu
Safra Yolları Cerrahisinin Özellikleri ve Bugünkü Durumu
Nureddin Apaydın, Sait Öner, Olcay Derman
Sayfalar 13 - 22
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Safra Kesesi ve Safra Yolları Ameliyatlarından Sonra Görülen Komplikasyonlar
Safra Kesesi ve Safra Yolları Ameliyatlarından Sonra Görülen Komplikasyonlar
Nesim Kalma
Sayfalar 23 - 37
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
İstanbul Çocuk Hastanesinin 10 Yıllık 6 Yaşına Kadar Olan Çocuk Anestezileri
İstanbul Çocuk Hastanesinin 10 Yıllık 6 Yaşına Kadar Olan Çocuk Anestezileri
Cahit Bergil, Raife Torun
Sayfalar 38 - 51
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
İmmünite
İmmünite
Arif Kayaalp, Nimet Kayaalp
Sayfalar 52 - 58
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
İmmünosupressif Medikasyonda Yan Etkiler
İmmünosupressif Medikasyonda Yan Etkiler
Arif Kayaalp
Sayfalar 59 - 62
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Bir Aplastik Anemi Vak'ası Dolayısı İle Aplastik Anemilere Genel Bir Bakış
Bir Aplastik Anemi Vak'ası Dolayısı İle Aplastik Anemilere Genel Bir Bakış
Nadire Güresin, Akif Kütükoğlu
Sayfalar 63 - 76
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale