ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 56 (3)
Cilt: 56  Sayı: 3 - 2022
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Frontmatters

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
Substernal guatrın cerrahi tedavisi part 1: Cerrahi endikasyonlar, preoperatif ve peroperatif hazırlık
Surgical Treatment of Substernal Goiter Part 1: Surgical Indications, Pre-Operative, and Peroperative Preparation
Mehmet Uludag, Mehmet Kostek, Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Adnan İsgor
PMID: 36304223  PMCID: PMC9580969  doi: 10.14744/SEMB.2022.52280  Sayfalar 303 - 310

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
COVID-19 Hastalarının Komorbidite Çerçevesinde Klinik Değerlendirilmesi
Clinical Evaluation of Patients with COVID-19 Within the Framework of Comorbidities
Muhammed Okuyucu, Onur Ozturk, Memis Hilmi Atay, Yusuf Taha Gullu, Fatih Temocin, Ozlem Terzi
PMID: 36304228  PMCID: PMC9580965  doi: 10.14744/SEMB.2021.32744  Sayfalar 311 - 317

4.
COVID-19'lu Pediatrik Hastalarda Taburculuk Sonrası Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Prospektif Bir Çalışma
Evaluation of Pulmonary Functions After Discharge in Pediatric Patients with COVID-19: A Prospective Study
Sevcan Ipek, Sukru Gungor, Ufuk Utku Gullu, Betul Kizildag, Mehmet Yasar Ozkars, Sadik Yurttutan, Meliha Kubra Kutukcu, Seyma Demiray
PMID: 36304229  PMCID: PMC9580971  doi: 10.14744/SEMB.2022.36047  Sayfalar 318 - 322

5.
COVID-19 Dalgaları Sırasında Kalp Damar Cerrahisi ile İlişkili Google Arama Trendlerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Cardiovascular Surgery-Associated Google Search Trends During COVID-19 Waves
Hakki Kursat Cetin, Helin El Kilic, Ismail Koramaz, Tolga Demir
PMID: 36304215  PMCID: PMC9580966  doi: 10.14744/SEMB.2022.19052  Sayfalar 323 - 327

6.
Covid-19 Enfeksiyonu Sonrası Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Women’s Sexual Functions After COVID-19 Infection
Fatma Ketenci Gencer, Semra Yuksel, Suleyman Salman, Serkan Kumbasar, Neslihan Kobaner
PMID: 36304213  PMCID: PMC9580972  doi: 10.14744/SEMB.2022.54754  Sayfalar 328 - 333

7.
Laboratuar Testleri İle Tanı Konulan ve Klinik bulgular ile Tanı Konulan COVID-19 Hastalarının Kulak Burun Boğaz Semptomlarının Karşılaştırılması
Comparison of the Otolaryngological Symptoms of Laboratory-Confirmed and Clinically Diagnosed COVID-19 Patients
Senem Kurt Dizdar, Ugur Dogan, Egehan Salepci, Burcin Agridag, Merve Ekici, Alperen Aybal, Emine Celik, Bilge Turk, Alican Coktur, Ilyas Dokmetas, Suat Turgut
PMID: 36304218  PMCID: PMC9580977  doi: 10.14744/SEMB.2022.99399  Sayfalar 334 - 342

8.
Nazal polipli kronik rinosinüzit hastalarında RhinoQOL anketinin Türkçe versiyonunun validasyonu ve klinik uygulaması
Validation and Clinical Application of the Turkish Version of the RhinoQOL Questionnaire in the Setting of Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyp Patients
Nihal Seden, Enes Yigit, Ozlem Onerci Celebi, Tolga Kirgezen, Efe Can, Ozgur Yigit
PMID: 36304219  PMCID: PMC9580982  doi: 10.14744/SEMB.2022.94580  Sayfalar 343 - 352

9.
Eşlik eden bir sitopatolog olmadan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsilerinin yeterliliğinde konvansiyonel yayma ve sıvı bazlı sitolojinin karşılaştırılması
Comparison of Conventional Smear and Liquid-Based Cytology in Adequacy of Thyroid Fine-Needle Aspiration Biopsies without an Accompanying Cytopathologist
Ayse Ozdal Sayer, Deniz Turkyılmaz Mut, Bade Von Bodelschwingh, Banu Yılmaz Ozguven, Cennet Sahin
PMID: 36304222  PMCID: PMC9580975  doi: 10.14744/SEMB.2022.65481  Sayfalar 353 - 359

10.
Kemiğin Paget Hastalığında Metabolik Sendrom Sıklığı
Frequency of metabolic syndrome in Paget's disease of bone
Rumeysa Selvinaz Erol, Esra Cil Sen, Feyza Yener Ozturk, Birkan Alayci, Yuksel Altuntas
PMID: 36304211  PMCID: PMC9580978  doi: 10.14744/SEMB.2021.78861  Sayfalar 360 - 364

11.
Deli bal zehirlenmesinde klinik, elektrokardiyografik bulgular ve hastaneye yatışı belirliyen faktörler
Clinical Presentation, Electrocardiographic Findings, and Factors Related to the Hospitalization In Mad-Honey Intoxication
Mutlu Cagan Sumerkan, Erol Kalender, Semih Korkut, Engin Ersin Simsek, Kudret Keskin, Ahmet Gurdal, Serhat Sigirci, Yahya Kemal Gunaydin, Hakan Ozhan, Atilla Senih Mayda, Sukru Oksuz, Mehmet Agirbasli, Omer Alyan
PMID: 36304212  PMCID: PMC9580964  doi: 10.14744/SEMB.2022.45144  Sayfalar 365 - 374

12.
Dipeptidil peptidaz 4 inhibitörleri ile ilişkili büllöz pemfigoid: İstanbul'da çok merkezli bir çalışma
Βullous Pemphigoid Associated with Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibitors for the Treatment of Type 2 Diabetes: A Multicenter Study in Istanbul
Ece Ugurer, Ezgi Ozkur, Ilknur Kivanc Altunay, Esra Cil Sen, Ayse Esra Koku Aksu, İlknur Ozcan, Yuksel Altuntas, Mehmet Salih Gurel
PMID: 36304224  PMCID: PMC9580981  doi: 10.14744/SEMB.2022.30111  Sayfalar 375 - 380

13.
Erb-Lazer'in alt konka hipertrofisi üzerindeki etkisi: Retrospektif kohort çalışması
Efficacy of Erb-Laser on Inferior Turbinate Hypertrophy: A Retrospective and Cohort Study
Didem Rifki, Dua Cebeci, Seide Karasel, Nimet Ilke Akcay
PMID: 36304225  PMCID: PMC9580968  doi: 10.14744/SEMB.2021.25902  Sayfalar 381 - 385

14.
Koksidini nedeniyle impar ganglionunun pulse-radyofrekans uygulaması gerçekleştirilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Patients Underwent Ganglion Impar Pulsed Radiofrequency due to Coccydynia
Mehmet Sargin, Mehmet Sari, Faruk Cicekci, Inci Kara
PMID: 36304226  PMCID: PMC9580974  doi: 10.14744/SEMB.2021.14396  Sayfalar 386 - 390

15.
Papiller tiroid kanserinde santral lenf nodu metastaz gelişimini etkileyen öngörü faktörleri
Predictive Factors Affecting the Development of Central Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer
Ozan Caliskan, Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Mehmet Kostek, Mehmet Uludag
PMID: 36304220  PMCID: PMC9580980  doi: 10.14744/SEMB.2022.32492  Sayfalar 391 - 399

16.
Parmak enkondromlarında distal radiustan otogreftleme tekniğinin iliak kanat otogreftleme tekniğiyle karşılaştırması
Comparison of distal radius autograft technique with iliac crest autograft technique in solitary finger enchondramas
Osman Orman, Ibrahim Faruk Adiguzel, Ayse Sencan, Mehmet Baydar, Mujgan Orman, Alperen Ozturk
PMID: 36304216  PMCID: PMC9580976  doi: 10.14744/SEMB.2022.00483  Sayfalar 400 - 407

17.
H. pylori, alt özöfagus sfincter basinci ve gastroözofageal reflü arasindaki ilişki: Tek merkez deneyimi
Relationship Among Helicobacter Pylori, Lower Esophagus Sphincter Pressure, and Gastroesophageal Reflux: A Single-Center Experience
Ferhat Bacaksiz, Omer Ozturk, Ilyas Tenlik, Berat Ebik, Derya Ari, Volkan Gokbulut, Ozlem Akdogan, Yasemin Ozin, Zeki Kilic, Ertugrul Kayacetin
PMID: 36304214  PMCID: PMC9580963  doi: 10.14744/SEMB.2022.55476  Sayfalar 408 - 413

18.
Hemodiyaliz hastalarında uzun süreli sağ kalım ile ilişkili faktörler: Beş yıllık prospektif takip çalışması
Factors Associated with Long-Term Survival in Maintenance Hemodialysis Patients: A 5-Year Prospective Follow-Up Study
Elbis Ahbap, Nuri Baris Hasbal, Mustafa Sevinc, Taner Basturk, Tamer Sakaci, Abdulkadir Unsal
PMID: 36304227  PMCID: PMC9580967  doi: 10.14744/SEMB.2022.76983  Sayfalar 414 - 420

19.
Akut lenfoblastik lösemi tanili çocuklarda başvurudaki renal ultrasonografik bulgular ve sağkalanlarda uzun vadeli böbrek fonksiyonlari ve prognoz
Renal Ultrasonographic Abnormalities at Initial Presentation of Children Diagnosed with Acute Lymphoblastic Leukemia and Long-Term Renal Functions and Prognosis in Survivors
Dildar Bahar Genc, Nurver Akinci, Zeynep Yildiz Yildirmak, Sema Vural
PMID: 36304210  PMCID: PMC9580970  doi: 10.14744/SEMB.2022.89646  Sayfalar 421 - 426

20.
Çocuklarda Çoklu İlaca Dirençli Gram-negatif Enfeksiyonlarda Kolistin Tedavisi: Nefrotoksisite için Dikkat Edilmeli
Colistin Treatment for Multidrug-Resistant Gram-Negative Infections in Children: Caution Required for Nephrotoxicity
Gulnihan Ustundag, Eda Karadag Oncel, Aslihan Sahin, Yildiz Ekemen Keles, Ahu Kara Aksay, Dilek Yilmaz Ciftdogan
PMID: 36304221  PMCID: PMC9580973  doi: 10.14744/SEMB.2021.69851  Sayfalar 427 - 434

OLGU SUNUMU
21.
Çocuklarda karın ağrısının olağan dışı bir sebebi: Dalak torsiyonu. 3 Olgu sunumu
The Cause of an Unusual Abdominal Pain in Children: Splenic Torsiyon – Three Case Report
Mesut Demir, Seyma Demirci, Ceylan Hamzaoglu, Meltem Kaba, Nihat Sever
PMID: 36304217  PMCID: PMC9580979  doi: 10.14744/SEMB.2021.64872  Sayfalar 435 - 438

LookUs & Online Makale