ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 55 (3)
Cilt: 55  Sayı: 3 - 2021
DERLEME
1.
Recent Developments of Intraoperative Neuromonitoring in Thyroidectomy
Recent Developments of Intraoperative Neuromonitoring in Thyroidectomy
Nurcihan Aygun, Mehmet Kostek, Adnan Isgor, Mehmet Uludag
PMID: 34712067  PMCID: PMC8526228  doi: 10.14744/SEMB.2021.26675  Sayfalar 273 - 285

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Tersiyer Referans Bir Endokrin Cerrahi Merkezinde 2020’de Covid-19 Pandemisinin Yıllık Tiroid, Paratiroid ve Adrenal Cerrahi Hacimine Etkisi
Impact of the Coronavirus Disease Pandemic on the Annual Thyroid, Parathyroid, and Adrenal Surgery Volume in a Tertiary Referral Endocrine Surgery Center in 2020
Fatih Tunca, Yalin Iscan, Ismail Cem Sormaz, Nihat Aksakal, Yasemin Senyurek
PMID: 34712068  PMCID: PMC8526220  doi: 10.14744/SEMB.2021.64920  Sayfalar 286 - 293

3.
Rekürren laringeal sinirin en sık anatomik varyasyonu: Ekstralaringeal dallanma
The Most Common Anatomical Variation of Recurrent Laryngeal Nerve: Extralaryngeal Branching
Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Ceylan Yanar, Yasin Cakir, Mehmet Uludag
PMID: 34712069  PMCID: PMC8526224  doi: 10.14744/SEMB.2021.93609  Sayfalar 294 - 303

4.
Endemik Bir Bölgede Transoral Endoskopik Tiroidektomi Vestibüler Yaklaşım (TOETVA) İçin Hasta Uygunluğu
Patient Eligibility for Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach in an Endemic Region
Ozgun Cevdet Kose, Yigit Turk, Murat Ozdemir, Ozer Makay, Recep Gokhan Icoz
PMID: 34712070  PMCID: PMC8526231  doi: 10.14744/SEMB.2021.87160  Sayfalar 304 - 309

5.
Diferansiye tiroid kanserinde santral boyun diseksiyonunun komplikasyonlar üzerine etkisi
Effects of Central Neck Dissection on Complications in Differentiated Thyroid Cancer
Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Zeynep Gul Demircioglu, Adnan Isgor, Mehmet Uludag
PMID: 34712071  PMCID: PMC8526218  doi: 10.14744/SEMB.2021.80588  Sayfalar 310 - 317

6.
Retrosternal Tiroid ve Mediastinal Paratiroid Patolojilerinde Split Sternotomi
Split Sternotomy in Retrosternal Thyroid and Mediastinal Parathyroid Pathologies
Selda Gucek Haciyanli, Serkan Karaisli, Nihan Acar, Bortecin Eygi, Mehmet Haciyanli
PMID: 34712072  PMCID: PMC8526232  doi: 10.14744/SEMB.2021.76401  Sayfalar 318 - 324

7.
Adrenal Bez Cerrahisinde Kitlenin Hormon Aktif Olması Cerrahiyi Zorlaştırır mı?
Hormonally Active Adrenal tumors; Challenges and Outcomes for Different Surgical Approaches
Husnu Aydin, Ahmet Cem Dural, Nuri Alper Sahbaz, Sezer Bulut, Deniz Guzey, Cevher Akarsu, Evin Bozkur, Mehmet Karabulut
PMID: 34712073  PMCID: PMC8526223  doi: 10.14744/SEMB.2021.13845  Sayfalar 325 - 332

8.
Yetişkin populasyonda adrenal morfometri ve adrenal bez hacmi ile bel çevresi arasındaki ilişkinin MDBT ile değerlendirilmesi
Evaluation of Normal Adrenal Gland Volume and Morphometry and Relationship with Waist Circumference in an Adult Population Using Multidetector Computed Tomography
Enes Gurun, Mustafa Kaya, Kubra Hasimoglu Gurun
PMID: 34712074  PMCID: PMC8526233  doi: 10.14744/SEMB.2021.96462  Sayfalar 333 - 338

9.
The Differences Between the Right and Left Side Laparoscopic Donor Nephrectomy Outcomes: A Comparative Analysis of Single-Center Outcomes
The Differences Between the Right and Left Side Laparoscopic Donor Nephrectomy Outcomes: A Comparative Analysis of Single-Center Outcomes
Kadir Omur Gunseren, Mehmet Cagatay Cicek, Yavuz Mert Aydın, Cagdas Gokhun Ozmerdiven, Ismet Yavascaoglu
PMID: 34712075  PMCID: PMC8526235  doi: 10.14744/SEMB.2021.82085  Sayfalar 339 - 343

10.
Pulmoner Hamartom Akciğer Kanseri Riskini Artırır mı? 38 Pulmoner Hamartom Olgusunun Sonuçları
Does Pulmonary Hamartoma Increase the Risk of Lung Cancer? Outcomes of 38 Pulmonary Hamartoma Cases
Volkan Erdogu, Ece Yasemin Emetli, Ali Cevat Kutluk, Selin Onay, Aysegul Ciftci, Salih Bilen, Semih Erduhan, Nisa Yildiz, Hasan Akin, Muzaffer Metin
PMID: 34712076  PMCID: PMC8526217  doi: 10.14744/SEMB.2020.06936  Sayfalar 344 - 348

11.
Farklı Lokasyonlardaki Kompleks Kafa Derisi Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Bulmaca için Öneriler
Reconstruction of Complex Scalp Defects in Different Locations: Suggestions for Puzzle
Soysal Bas, Cagatay Oner, Hikmet Ihsan Eren, Semra Hacikerim Karsidag, Adem Yilmaz
PMID: 34712077  PMCID: PMC8526234  doi: 10.14744/SEMB.2020.98475  Sayfalar 349 - 358

12.
Acil Serviste Yatak Başı Geçici Transvenöz Kalp Pili Takılması: Tek Merkez Deneyimi
Bedside Temporary Transvenous Pacemaker Insertion in the Emergency Department: A Single-Center Experience
Bihter Senturk, Servan Kucuk, Sevilay Vural, Erdal Demirtas, Figen Coskun
PMID: 34712078  PMCID: PMC8526238  doi: 10.14744/SEMB.2021.86836  Sayfalar 359 - 365

13.
Hidrops Fetalis Sıklığı ve Prognozu: 10 YıllıkTek Merkez Deneyimi
Frequency and Prognosis of Hydrops Fetalis: A 10-Year Single-Center Experience
Ebru Turkoglu Unal, Ali Bulbul, Evrim Kiray Bas, Sinan Uslu
PMID: 34712079  PMCID: PMC8526230  doi: 10.14744/SEMB.2021.65632  Sayfalar 366 - 373

14.
Çocuklarda β-Laktam Alerjisi
β-Lactam Allergy in Children
Ayse Suleyman, Ahmet İlhan Yararli, Esra Yucel, Zeynep Ulker Tamay, Nermin Guler
PMID: 34712080  PMCID: PMC8526219  doi: 10.14744/SEMB.2021.24434  Sayfalar 374 - 381

15.
Respiratuvar Şiddet Skoru’nun Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelerde Ekstübasyon Başarısızlığı ile İlişkisi
Relationship Between the Respiratory Severity Score and Extubation Failure in Very-Low-Birth-Weight Premature Infants
Mesut Dursun, Umut Zubarioglu, Ali Bulbul
PMID: 34712081  PMCID: PMC8526227  doi: 10.14744/SEMB.2021.92693  Sayfalar 382 - 390

16.
İnek Sütü Alerjisinde İnek Sütü Komponentleri, Keçi Sütü ve Koyun Sütü Duyarlığının Klinik Bulgular ile Tolerans Gelişimi Üzerine Etkisi
Effects of Cow’s Milk Components, Goat’s Milk and Sheep’s Milk Sensitivities on Clinical Findings, and Tolerance Development in Cow’s Milk Allergy
Nursen Cigerci Gunaydin, Ezgi Ulusoy Severcan, Sanem Eren Akarcan, Cem Bal, Figen Gulen, Remziye Tanac, Esen Demir
PMID: 34712082  PMCID: PMC8526229  doi: 10.14744/SEMB.2020.90688  Sayfalar 391 - 397

17.
Comparison of risk factors and outcomes in carbapenem-resistant and carbapenem-susceptible Gram-negative bacteremia
Comparison of Risk Factors and Outcomes in Carbapenem-Resistant and Carbapenem-Susceptible Gram-Negative Bacteremia
Sinan Cetin, Ilyas Dokmetas, Aziz Ahmad Hamidi, Banu Bayraktar, Alper Gunduz, Dilek Yildiz Sevgi
PMID: 34712083  PMCID: PMC8526226  doi: 10.14744/SEMB.2020.49002  Sayfalar 398 - 404

18.
65 Yaş Üstü Metabolik Sendromlu Hastalarda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile CRP ve Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
Relationship between Epicardial Fat Tissue Thickness and CRP and Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Metabolic Syndrome Patients Over 65 Years
Gamze Ustuntas, Sema Basat, Ali Nazmi Calik, Ridvan Sivritepe, Okcan Basat
PMID: 34712084  PMCID: PMC8526237  doi: 10.14744/SEMB.2021.91455  Sayfalar 405 - 411

19.
Can simple non-invasive fibrosis models determine prognostic indicators (fibrosis and treatment response) of primary biliary cholangitis?
Can simple Non-Invasive Fibrosis Models Determine Prognostic Indicators (Fibrosis and Treatment Response) of Primary Biliary Cholangitis?
Suleyman Sayar, Pinar Gokcen, Huseyin Aykut, Gupse Adali, Hamdi Levent Doganay, Kamil Ozdil
PMID: 34712085  PMCID: PMC8526222  doi: 10.14744/SEMB.2021.95825  Sayfalar 412 - 418

20.
Tiroid Otoantikoru Pozitif Olan İnvitro Fertilizasyon Hastalarında Prednizolon Tedavisinin Gebelik Hızına Etkisi
The Effect of Prednisolone Treatment on Pregnancy Rates in in vitro Fertilization Patients with Positive Thyroid Autoantibodies
Sefik Gokce, Dilsad Herkiloglu, Savas Ozdemir, Seyfettin Ozvural, Onur Karabacak
PMID: 34712086  PMCID: PMC8526225  doi: 10.14744/SEMB.2020.87259  Sayfalar 419 - 425

21.
Önceki ve sonraki gebeliklerde preeklampsinin olumsuz sonuçları ve rekürrens riski
Adverse Outcomes of Preeclampsia in Previous and Subsequent Pregnancies and the Risk of Recurrence
Ulas Coban, Taha Takmaz, Ozge Deniz Unyeli, Savas Ozdemir
PMID: 34712087  PMCID: PMC8526236  doi: 10.14744/SEMB.2020.56650  Sayfalar 426 - 431

EDITÖRE MEKTUP
22.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Nosocomial Infection Agents of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital: Comparison of 1995 and 2017 Data
Mehmet Emin Bulut, Ahsen Oncul, Engin Seber
PMID: 34712088  PMCID: PMC8526221  doi: 10.14744/SEMB.2021.40121  Sayfa 432

LookUs & Online Makale