ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 55 (1)
Cilt: 55  Sayı: 1 - 2021
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Sağlık Çalışanlarında Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri ile Algılanan Stres ve Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki
The Relationship between Anxiety and Depression Levels with Perceived Stress and Coping Strategies in Health Care Workers during the COVID-19 Pandemic
Asli Besirli, Selime Celik Erden, Mehmet Atilgan, Ali Varlihan, Mustafa Fahrettin Habaci, Tugba Yeniceri, Ayla Canli Isler, Serap Kizileroglu, Gizem Ozturk, Omer Akil Ozer, Haci Mustafa Ozdemir
PMID: 33935529  PMCID: PMC8085458  doi: 10.14744/SEMB.2020.57259  Sayfalar 1 - 11

2.
Gastrointestinal ve Pankreatiko-Bilyer Tümörlerin Karaciğer Metastazlarında MRG ve 18F-FDG PET/CT'nin Karşılaştırılması
Comparison of MRI and 18F-FDG PET/CT in the Liver Metastases of Gastrointestinal and Pancreaticobiliary Tumors
Mehmet Tahtabasi, Sukru Mehmet Erturk, Muzaffer Basak
PMID: 33935530  PMCID: PMC8085444  doi: 10.14744/SEMB.2020.80270  Sayfalar 12 - 17

3.
Retrospective Evaluation of Ileocolic Artery and Vein Diameters according to Body Mass Index in the Diagnosis of Acute Appendicitis on Multislice Computerized Tomography
Retrospective Evaluation of Ileocolic Artery and Vein Diameters according to Body Mass Index in the Diagnosis of Acute Appendicitis on Multislice Computerized Tomography
Yahya Barac, Burcin Agridag, Huseyin Ozkurt
PMID: 33935531  PMCID: PMC8085443  doi: 10.14744/SEMB.2020.35033  Sayfalar 18 - 22

4.
Mide Adenokarsinomu Nedeniyle Küratif Amaçlı Gastrektomi Uygulanan Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Analizi
Analysis of the Factors Affecting Survival in the Patients who Underwent Curative-Intent Gastrectomy due to Gastric Adenocarcinoma
Serkan Karaisli, Ozlem Gur, Oguzhan Ozsay, Fevzi Cengiz, Ahmet Er, Murat Kemal Atahan, Yasin Peker, Osman Nuri Dilek, Mehmet Haciyanli
PMID: 33935532  PMCID: PMC8085450  doi: 10.14744/SEMB.2020.14564  Sayfalar 23 - 32

5.
The Relationship of Magnesium Level with the Recovery of Parathyroid Function in Post-thyroidectomy Hypoparathyroidism
The Relationship of Magnesium Level with the Recovery of Parathyroid Function in Post-thyroidectomy Hypoparathyroidism
Nurcihan Aygun, Mahmut Kaan Demircioglu, Ismail Ethem Akgun, Zeynep Gul Demircioglu, Ozan Caliskan, Mehmet Uludag
PMID: 33935533  PMCID: PMC8085453  doi: 10.14744/SEMB.2021.75983  Sayfalar 33 - 41

6.
954 Meme Küçültme Spesmeninin Histopatolojik Bulgularının Tartışılması
Discussion of Histopathological Findings of 954 Breast Reduction Specimens
Soysal Bas, Ali Can Aydin, Cagatay Oner, Ramazan Ucak, Selami Serhat Sirvan, Semra Karsidag
PMID: 33935534  PMCID: PMC8085449  doi: 10.14744/SEMB.2020.33349  Sayfalar 42 - 48

7.
Spontan Pnömomediyastinum: 11 olgunun analizi
Spontaneous Pneumomediastinum: Analysis of 11 Cases
Miktat Arif Haberal, Ozlem Sengoren Dikis, Erkan Akar
PMID: 33935535  PMCID: PMC8085448  doi: 10.14744/SEMB.2019.34022  Sayfalar 49 - 52

8.
Küçük solid renal kitlelerin yönetiminde gereksiz nefron kayıplarını engelleyebilir miyiz? Benign-malign ayrımını öngörmede ek klinik parametreler
Can we Avoid the Unnecessary Loss of nephrons in the Management of Small Solid Renal Masses? Additional Clinical Parameters to Predict Benign-malign Distinction
Ismail Selvi, Halil Basar
PMID: 33935536  PMCID: PMC8085457  doi: 10.14744/SEMB.2019.95770  Sayfalar 53 - 61

9.
De novo böbrek nakli alıcılarında günde bir kez ve günde iki kez takrolimus formülasyonunun karşılaştırmalı analizi
A Comparative Analysis of Once-daily and Twice-daily Formulation of Tacrolimus in De Novo Kidney Transplant Recipients
Murat Ferhat Ferhatoglu, Abdulcabbar Kartal, Taner Kivilcim, Ali Ilker Filiz, Gursel Yildiz, Alp Gurkan
PMID: 33935537  PMCID: PMC8085452  doi: 10.14744/SEMB.2020.71235  Sayfalar 62 - 67

10.
Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Kutanöz Graft Versus Host Hastalığının Görülme Oranı, Histopatolojik Özellikleri ve Ayırıcı Tanıları
Incidence, Histopathological Features and Differential Diagnosis of Cutaneous Graft Versus Host Disease in Allogeneic Bone Marrow Transplantation
Uguray Payam Hacisalihoglu, Davut Sahin
PMID: 33935538  PMCID: PMC8085451  doi: 10.14744/SEMB.2019.86729  Sayfalar 68 - 75

11.
RDW Değeri MPS’nin Diagnostik Doğruluğunu Artırabilir mi?
RDW Value may Increase the Diagnostic Accuracy of MPS
Sukru Cetin, Suleyman Sezai Yildiz, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Ali Bayraktar, Irfan Sahin
PMID: 33935539  PMCID: PMC8085445  doi: 10.14744/SEMB.2019.58159  Sayfalar 76 - 80

12.
Cerrahi Öncesi 18 FDG/PET-BT’nin Meme Koruycu Cerrahi sonrasında Adjuvan Radyoterapide Boost Hacminin Belirlenmesinde Etkinliği
Effective of Pre-operative 2-Deoxy-2-[fluorine-18] fluoro-d-glucose/Positron Emission Tomography/Computed Tomography in the Determination of Boost Volume in Adjuvant Radiotherapy after Breast-conserving Surgery
Berrin Inanc, Kubilay Inanc, Begum Okten, Ozlem Mermut
PMID: 33935540  PMCID: PMC8085456  doi: 10.14744/SEMB.2020.25986  Sayfalar 81 - 85

13.
İstanbul’da Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda HCV Genotip Dağılımı
HCV Genotype Distribution of Patients with Chronic Hepatitis C in Istanbul
Mehmet Emin Bulut, Ummuhan Su Topalca, Ali Murat, Leyla Teke, Hazan Zengin Canalp, Murat Ocal, Banu Bayraktar
PMID: 33935541  PMCID: PMC8085459  doi: 10.14744/SEMB.2020.66990  Sayfalar 86 - 92

14.
Evaluation of thyroid fine needle aspiration biopsies according to cytological methods and comparison with histopathological diagnoses
Evaluation of Thyroid Fine-Needle Aspiration Biopsies according to Cytological Methods and Comparison with Histopathological Diagnosis
Ramazan Ucak, Banu Yilmaz Ozguven, Ozlem Ton Eryilmaz, Mehmet Uludag, Fevziye Kabukcuoglu
PMID: 33935542  PMCID: PMC8085446  doi: 10.14744/SEMB.2020.94752  Sayfalar 93 - 100

15.
Çocuklarda Adenotonsillektomi Sonrasi Ağri Kontrolü Için Mometazon Furoat Içeren Nazal Spray Kullanilmasi: Prospektif Kontrollü Çalişma
Nasal Sprays Containing Mometasone Furoate for Relief of Post-Adenotonsillectomy Pain in Children: A Prospective Controlled Study
Ozlem Unsal, Meltem Akpinar, Gulpembe Bozkurt, Pınar Soytas, Merve Ekici, Bilge Turk, Berna Uslu Coskun
PMID: 33935543  PMCID: PMC8085455  doi: 10.14744/SEMB.2020.75735  Sayfalar 101 - 107

16.
Laparoskopik inguinal herni operasyonu uygulanan çocuk hastalarda pozitif basinçli solunum laringeal maske ile uygulanabilir mi?
Can Positive-Pressure Ventilation be Administered with Laryngeal Mask to Pediatric Patients Undergoing Laparoscopic Inguinal Hernia Operation?
Hacer Sebnem Turk, Pinar Sayin, Leyla Kilinc, Melih Akin, Abdullah Yildiz, Sibel Oba
PMID: 3935544  PMCID: PMC8085441  doi: 10.14744/SEMB.2020.98623  Sayfalar 108 - 114

17.
Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde aralıklı ve devamlı beslenmenin büyüme ve taburculuk süresi üzerine etkisi
The Effect of Intermittent and Continuous Feeding on Growth and Discharge Time in Very Low Birth Weight Preterm Infants
Melek Selalmaz, Gulzade Uysal, Umut Zubarioglu, Ali Bulbul
PMID: 33935545  PMCID: PMC8085447  doi: 10.14744/SEMB.2020.31549  Sayfalar 115 - 121

18.
Çocuk yoğun bakımda takip edilen adli olguların değerlendirilmesi
Evaluation of Forensic Cases in the Pediatric Intensive Care Unit
Sinem Polat, Cem Terece, Ayhan Yaman, Kagan Gurpinar
PMID: 33935546  PMCID: PMC8085442  doi: 10.14744/SEMB.2019.73693  Sayfalar 122 - 127

19.
Baş Ağrısı Olan Çocuk Hastalarımızın Etiyoloji, Klinik, Tetkik ve Proflaksi Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of the Etiology, Clinical Presentation, Findings and Prophylaxis of Children with Headache
Betul Kilic
PMID: 33935547  PMCID: PMC8085460  doi: 10.14744/SEMB.2019.36604  Sayfalar 128 - 133

OLGU SUNUMU
20.
Sublingual Bölgede Anjiyofibrom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Giant Cell Angiofibroma in Sublingual Area: A Case Report and Review of Literature
Senem Kurt Dizdar, Egehan Salepci, Seyhan Ozakkoyunlu Hascicek, Suat Turgut
PMID: 33935548  PMCID: PMC8085454  doi: 10.14744/SEMB.2019.55452  Sayfalar 134 - 137

LookUs & Online Makale