ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 53 (4)
Cilt: 53  Sayı: 4 - 2019
DAVETLI DERLEME
1.
Development of Multiple-Lesion Basal Cell Carcinoma of the Skin: A Comprehensive Review
Development of Multiple-Lesion Basal Cell Carcinoma of the Skin: A Comprehensive Review
Vladimir Bartos
PMID: 32377105  PMCID: PMC7192293  doi: 10.14744/SEMB.2019.08058  Sayfalar 323 - 328

DERLEME
2.
Postoperative Bleeding after Thyroid Surgery: Care Instructions
Postoperative Bleeding after Thyroid Surgery: Care Instructions
Alessandro Pontin, Antonella Pino, Ettore Caruso, Giulia Pinto, Giuseppinella Melita, De Pasquale Maria, Gianlorenzo Dionigi
PMID: 32377106  PMCID: PMC7192296  doi: 10.14744/SEMB.2019.95914  Sayfalar 329 - 336

3.
Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde Temel Cerrahi İlkeler Ve Cerrahi Yöntemler
Main Surgical Principles and Methods in Surgical Treatment of Primary Hyperparathyroidism
Mehmet Uludag, Nurcihan Aygun, Adnan Isgor
PMID: 32377107  PMCID: PMC7192302  doi: 10.14744/SEMB.2019.67944  Sayfalar 337 - 352

4.
Akciğer Kanserinde Radyoterapi: Güncel ve Gelecekteki Rolü
Radiotherapy in Lung Cancer: Current and Future Role
Esengul Kocak Uzel, Metin Figen, Ömer Uzel
PMID: 32377108  PMCID: PMC7192301  doi: 10.14744/SEMB.2019.25991  Sayfalar 353 - 360

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
High Risk HPV Pozitif, PAP Testi Negatif Vakalarda İlave Bir Sıvı Bazlı Sitoloji Preperatının Sitolojik Tanıya Etkisi
Effects of an Additional Liquid Based Cytology Prepate on Cytological Diagnosis in High-Risk HPV Positive, PaP Test Negative Cases
Davut Sahin, Nermin Koc, Meryem Akbas
PMID: 32377109  PMCID: PMC7192294  doi: 10.14744/SEMB.2019.23434  Sayfalar 361 - 365

6.
Patients Lost after Anti-HCV-Positive Finding in a Tertiary Care University Hospital: Increased Awareness and Action is Necessary to Eradicate HCV
Patients Lost after Anti-HCV-Positive Finding in a Tertiary Care University Hospital: Increased Awareness and Action is Necessary to Eradicate HCV
Mustafa Zanyar Akkuzu, Orhan Sezgin, Serkan Yaraş, Osman Özdoğan, İbrahim Yılmaz, Enver Ucbilek, Fehmi Ates, Engin Altintas
PMID: 32377110  PMCID: PMC7192297  doi: 10.14744/SEMB.2019.46656  Sayfalar 366 - 370

7.
Predictive Factors for Lymph Node Metastasis and the Effect on Survival in Early Gastric Cancer Patients with Radical Gastric Resection
Predictive Factors for Lymph Node Metastasis and the Effect on Survival in Early Gastric Cancer Patients with Radical Gastric Resection
Emine Ozlem Gur, Serkan Karaisli, Erdinc Kamer, Haldun Kar, Ahmet Naci Emecen, Nese Ekinci, Osman Nuri Dilek, Mehmet Haciyanli
PMID: 32377111  PMCID: PMC7192292  doi: 10.14744/SEMB.2019.30643  Sayfalar 371 - 378

8.
Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Preoperatif Ultrasonografi Ve Sintigrafinin İlk Görüntülemede Patolojik Bezin Lokalizasyonunda Etkinliği
The Effectiveness of Preoperative Ultrasonography and Scintigraphy in the Pathological Gland Localization in Primary Hyperparathyroidism Patients
Nurcihan Aygun, Adnan Isgor, Mehmet Uludag
PMID: 32377112  PMCID: PMC7192300  doi: 10.14744/SEMB.2019.37097  Sayfalar 379 - 384

9.
Comparison of Exit-Site Infection Frequency in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis and Automated Peritoneal Dialysis Patients: A Single-Center Experience
Comparison of Exit-Site Infection Frequency in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis and Automated Peritoneal Dialysis Patients: A Single-Center Experience
Mustafa Sevinc, Nuri Baris Hasbal, Elbis Ahbap, Yener Koc
PMID: 32377113  PMCID: PMC7192299  doi: 10.14744/SEMB.2019.54837  Sayfalar 385 - 388

10.
Doğum sonrası yenidoğan bebeklerde hipoglisemi sıklığı ve hipoglisemi gelişiminde risk faktörleri
Risk Factor Assessment and the Incidence of Neonatal Hypoglycemia in the Postnatal Period
Ali Bülbül, Semra Bahar, Sinan Uslu, Şehrinaz Sözeri, Lida Bülbül, Evrim Kıray Baş, Ebru Türkoğlu Ünal
PMID: 32377114  PMCID: PMC7192288  doi: 10.14744/SEMB.2019.08634  Sayfalar 389 - 394

11.
Kadın migren hastalarında metabolik sendrom, insülin direnci ve obesite: Vaka-kontrol çalışması
The Association Between Migraine, Metabolic Syndrome, Insulin Resistance, and Obesity in Women: A Case-Control Study
Ruhan Karahan Ozcan, Selen Gür Özmen
PMID: 32377115  PMCID: PMC7192290  doi: 10.14744/SEMB.2018.09582  Sayfalar 395 - 402

12.
Ortaöğretimdeki çocuklarda metabolik sendrom sıklığı ve metabolik sendrom bileşenlerinin değerlendirilmesi
Prevalence of Metabolic Syndrome in Middle School Children and Evaluation of Components of Metabolic Syndrome
Gizem Kara Elitok, Nilgün Selçuk Duru, Murat Elevli, Zuhal Aydan Sağlam, Kubilay Karşıdağ
PMID: 32377116  PMCID: PMC7192298  doi: 10.14744/SEMB.2018.50479  Sayfalar 403 - 408

13.
Çocuklarda Preseptal Sellülit: Tek Merkez Deneyimi
Preseptal Cellulitis in Children: A Single-Center Experience
Berksu Cürebal, Ayşe Şahin, Nazan Dalgıç
PMID: 32377117  PMCID: PMC7192284  doi: 10.14744/SEMB.2018.75010  Sayfalar 409 - 412

14.
Diabetik Ve Nondiabetik Hastalarda Kolonoskopi İşlemi Öncesi Ve Sonrasında Kan Glukoz Ölçümü Gerekli Midir?
Is it Necessary to Measure Blood Glucose Level Before and After Colonoscopy in Diabetic and Nondiabetic Patients?
Pınar Sayın, Hacer Şebnem Türk, Canan Tülay Işıl, Özgür Bostancı, Mustafa Altınay, Sibel Oba
PMID: 32377118  PMCID: PMC7192295  doi: 10.14744/SEMB.2018.93685  Sayfalar 413 - 418

15.
Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Greft Seçiminin Klinik Sonuç Üzerine Etkileri; Orta Dönem Fonksiyonel Sonuçlarımız
Effects of Graft Selection in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Midterm Functional Results
Ömer Cengiz, Necdet Demir, Ferdi Dırvar
PMID: 32377119  PMCID: PMC7192287  doi: 10.14744/SEMB.2018.23281  Sayfalar 419 - 425

16.
Plantar fasiit sendromu olan hastalarda denge ve düşme riskinin değerlendirilmesi
Evaluation of Balance and Fall Risk in Patients with Plantar Fasciitis Syndrome
Mehmet Ağırman
PMID: 32377120  PMCID: PMC7192286  doi: 10.14744/SEMB.2018.68736  Sayfalar 426 - 429

OLGU SUNUMU
17.
Neonatal torsiyone over kisti: Olgu sunumu
A Case Report: Neonatal Torsional Ovarian Cyst
Duygu Besnili Acar, Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Mesut Demir, Sinan Uslu
PMID: 32377121  PMCID: PMC7192291  doi: 10.14744/SEMB.2018.48154  Sayfalar 430 - 432

18.
Çocukta akut apandisiti taklit eden soliter divertikülit olgusu: İntraoperatif tanı
Solitary Cecal Diverticulitis Mimicking Acute Appendicitis in a Child: Intraoperative Diagnosis
Asudan Tugce Bozkurter Cil, Salim Gumus
PMID: 32377122  PMCID: PMC7192303  doi: 10.14744/SEMB.2017.76588  Sayfalar 433 - 436

19.
Kronik tekrarlayıcı inflamatuar optik nöropati
Chronic Relapsing Inflammatory Optic Neuropathy
Ertuğrul Tan Yassa, Berker Bakbak
PMID: 32377123  PMCID: PMC7192285  doi: 10.14744/SEMB.2017.58561  Sayfalar 437 - 440

20.
Çocukluk Çağı Nöropsikiyatrik Bozukluklarında Streptokok Enfeksiyonlarının Önemi
Importance of Streptococci Infections in Childhood Neuropsychiatric Disorders
Serkan Kırık, Olcay Güngör, Yasemin Kırık
PMID: 32377124  PMCID: PMC7192289  doi: 10.14744/SEMB.2017.65487  Sayfalar 441 - 444

21.
Litobezoar: Nadir Bir Karin Ağrisi Nedeni, Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
Lithobezoar: A Case Report and Literature Review of an Infrequent Cause of Abdominal Pain
Murat Ferhat Ferhatoglu
PMID: 32377125  PMCID: PMC7192304  doi: 10.14744/SEMB.2018.52714  Sayfalar 445 - 449

LookUs & Online Makale