ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 53 (2)
Cilt: 53  Sayı: 2 - 2019
DAVETLI DERLEME
1.
Limitations of Continuous Neural Monitoring in Thyroid Surgery
Limitations of Continuous Neural Monitoring in Thyroid Surgery
Ettore Caruso, Antonella Pino, Alessandro Pontin, Giulia Pinto, Cristina Damiano, Antonina Catalfamo, Fausto Famà, Gianlorenzo Dionigi
PMID: 32377063  PMCID: PMC7199830  doi: 10.14744/SEMB.2019.85698  Sayfalar 81 - 83

DERLEME
2.
Intraoperative Adjunct Methods for Localization in Primary Hyperparathyroidism
Intraoperative Adjunct Methods for Localization in Primary Hyperparathyroidism
Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 32377064  PMCID: PMC7199831  doi: 10.14744/SEMB.2019.37542  Sayfalar 84 - 95

3.
Approach Toward Diabetes Treatment in the Elderly
Approach Toward Diabetes Treatment in the Elderly
Yüksel Altuntaş
PMID: 32377065  PMCID: PMC7199825  doi: 10.14744/SEMB.2019.00868  Sayfalar 96 - 102

4.
Gelişimsel kalça displazisinde üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ve multiplanar görüntüleme
Three-dimensional Computerized Tomography and Multiplanar Imaging of Developmental Hip Dysplasia
Müjdat Bankaoğlu
PMID: 32377066  PMCID: PMC7199829  doi: 10.14744/SEMB.2019.79095  Sayfalar 103 - 109

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
Pediatrik Laparoskopide Teknik Sorunların Ameliyat Sürecine Etkisi
The Effect of Technical Problems on the Operation Process in Pediatric Laparoscopy
Mehmet Özgür Kuzdan, Reyhan Alim, Birgül Karaaslan, Süleyman Çelebi, Özaydin Seyithan
PMID: 32377067  PMCID: PMC7199834  doi: 10.14744/SEMB.2018.74436  Sayfalar 110 - 113

6.
Comparison of Clinical Outcomes of Single Incision versus Conventional Multi-Port Laparoscopic Distal Pancreatectomy: A Single Institution Experience
Comparison of Clinical Outcomes of Single-Incision Versus Conventional Multiport Laparoscopic Distal Pancreatectomy: A Single Institution Experience
Orhan Agcaoglu, Nihat Aksakal, İbrahim Fethi Azamat, Selim Doğan, Selçuk Mercan, Umut Barbaros
PMID: 32377068  PMCID: PMC7199824  doi: 10.14744/SEMB.2019.37880  Sayfalar 114 - 119

7.
Clinicopathologic Differences Between Micropapillary and Papillary Thyroid Carcinoma
Clinicopathologic Differences Between Micropapillary and Papillary Thyroid Carcinoma
Kinyas Kartal, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 32377069  PMCID: PMC7199821  doi: 10.14744/SEMB.2019.68790  Sayfalar 120 - 124

8.
Primeri Belli Olmayan Malign Melanom Hastalarına Yaklaşım
Approach to Patients with Malignant Melanoma of Unknown Primary Origin
Selami Serhat Sirvan, Hikmet İhsan Eren, Sevgi Kurt Yazar, Ali Can Gunenc, Ayşin Karasoy Yeşilada, Fatih Irmak, Deniz Tuncel
PMID: 32377070  PMCID: PMC7199841  doi: 10.14744/SEMB.2019.52333  Sayfalar 125 - 131

9.
Trombosit İndeksleri Total Abdominal Histerektomi Sonrası Yara Yeri Enfeksiyonu Gelişen Hastalarda Antibiyotiklere Yanıtı Öngörebilir mi?
Platelet Indices as the Predictor of Antibiotics Response in Surgical Wound Infections Following Total Abdominal Hysterectomy
Aysu Akça, Gulseren Yilmaz, Nadiye Köroğlu
PMID: 32377071  PMCID: PMC7199835  doi: 10.14744/SEMB.2019.46693  Sayfalar 132 - 136

10.
The Effect of Single High-Dose Preoperative Intravenous Tranexamic Acid Administration to Reduce Blood Loss in Patients with Primary Total Knee Replacement
The Effect of Single High-Dose Preoperative Intravenous Tranexamic Acid Administration to Reduce Blood Loss in Patients with Primary Total Knee Replacement
Mehmet Ali Talmaç, Mehmet Akif Görgel, Sema Ertan Birsel, Mehmet Mesut Sönmez, Hacı Mustafa Özdemir
PMID: 32377072  PMCID: PMC7199840  doi: 10.14744/SEMB.2018.73604  Sayfalar 137 - 142

11.
Bir Yaş Üstü Çocuklarda Orotrakeal Entübasyon için Macintosh Laringoskop ve GlideScope’un Karşılaştırılması
Comparison of Macintosh Laryngoscope and GlideScope® for Orotracheal Intubation in Children Older Than One Year
Leyla Kılınç, Ayşe Surhan Çınar
PMID: 32377073  PMCID: PMC7199836  doi: 10.14744/SEMB.2019.55631  Sayfalar 143 - 147

12.
Lomber disk hernisine bağlı bel ağrısında geçirilmiş spinal cerrahinin intradiskal O2-O3 tedavisinin sonuçları üzerine olan etkisi
The Effect of Lumbar Spinal Surgery History on Intradiscal O2–O3 Treatment Results in Patients with Lumbar Disk Herniation
Mustafa Kılıç, Tülay Erçalık
PMID: 32377074  PMCID: PMC7199826  doi: 10.14744/SEMB.2018.50480  Sayfalar 148 - 153

13.
Geleneksel Bir Bitki Ekstresi, Ankaferd Kanama Durdurucunun Kolon Anastomozu İyileşme Süreci Üzerine Etkisi: Rat Modeli, Deneysel Bir Çalişma
Effects of the Folk Medicinal Plant Extract Ankaferd BloodStopper on the Healing of Colon Anastomosis: An Experimental Study in a Rat Model
Uğur Ekici, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Bülent Çitgez, Mehmet Uludağ
PMID: 32377075  PMCID: PMC7199823  doi: 10.14744/SEMB.2019.98965  Sayfalar 154 - 159

14.
Pediyatri hekimlerinin İnek Sütü Protein Alerjisiyle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Knowledge of Cow’s Milk Allergy among Pediatricians
Ceren Can, Nazan Altınel, Vefa Shipar, Korhan Birgül, Lida Bülbül, Nevin Hatipoğlu, Sami Hatipoğlu
PMID: 32377076  PMCID: PMC7199828  doi: 10.14744/SEMB.2018.55381  Sayfalar 160 - 164

15.
24-48 Ay Arası Çocukların Anne Sütü Alımı ve Tamamlayıcı Beslenme Tercihlerine Etki Eden Faktörler
Factors Affecting Breastfeeding and Complementary Feeding Choices for Children Aged 24 to 48 Months
Neslihan Özkul Sağlam, Lida Bülbül, Selcen Yaroğlu Kazancı, Sadık Sami Hatipoğlu
PMID: 32377077  PMCID: PMC7199838  doi: 10.14744/SEMB.2018.91328  Sayfalar 165 - 171

16.
Konjestif kalp yetmezliğinde meydana gelen düşük seviyeli miyokardiyal hasarın tespitinde kardiyak Troponin I kullanmanın gerçekten bir değeri var mıdır?
Is Cardiac Troponin I Valuable to Detect Low-Level Myocardial Damage in Congestive Heart Failure?
Göktuğ Şirin, Fatih Borlu
PMID: 32377078  PMCID: PMC7199837  doi: 10.14744/SEMB.2018.45336  Sayfalar 172 - 178

17.
Primer perkütan girişim öncesi entübe olan ST segment yükselmeli miyokart enfarktüslü hastaların hastane içi sonuçları: Üçüncü basamak merkez tecrübesi
In-hospital Outcomes of Patients with ST-segment Elevation Myocardial Infarction who were Intubated before Primary Percutaneous Intervention: Experience of a tertiary center
Süleyman Sezai Yıldız, Serhat Sığırcı, Ahmet Gürdal, Kudret Keskin, Hakan Kilci, Güneş Melike Doğan, Turgun Hamit, Kadriye Kılıçkesmez
PMID: 32377079  PMCID: PMC7199833  doi: 10.14744/SEMB.2019.00878  Sayfalar 179 - 185

18.
Akut Gastroenterit İlişkili Bulantı ve Kusma Olgularında Metoklopramid ve Ondansetronun Acil Servis Gözlem Sürelerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Metoclopramide and Ondansetron on Emergency Service Observation Times in Acute Gastroenteritis-Related Nausea and Vomiting Cases
Mustafa Ahmet Afacan, İsmail Tayfur
PMID: 32377080  PMCID: PMC7199832  doi: 10.14744/SEMB.2019.80217  Sayfalar 186 - 189

OLGU SUNUMU
19.
Parsiyel pars plana vitrektominin iki olguda etkinliği: Göz içi yabancı cisim (GİYC) ve intravitreal alana düşmüş göz içi lensin (GİL) çıkarılması
Effect of Partial Pars Plana Vitrectomy in Two Cases: Removal of Intraocular Foreign Body and Intraocular Lens Dropped Into Vitreous
Mehmet Demir, Egemen Karatas, Dogukan Aslan, Abdurahman A. Arslan
PMID: 32377081  PMCID: PMC7199827  doi: 10.14744/SEMB.2018.47123  Sayfalar 190 - 194

20.
Multple skleroz’lu gebe bir hastada anestezi yönetimi ve sugammadeks kullanımı
Sugammadex for Cesarean in a Patient with Multiple Sclerosis
Resul Yilmaz, Sema Tuncer Uzun, Ruhiye Reisli
PMID: 32377082  PMCID: PMC7199839  doi: 10.14744/SEMB.2017.07108  Sayfalar 195 - 198

EDITÖRE MEKTUP
21.
Considerations in the Measurement of Lipid Panel Tests
Considerations in the Measurement of Lipid Panel Tests
Hakan Ayyildiz, Mehmet Kalayci, Oğuzhan Koca
PMID: 32377083  PMCID: PMC7199822  doi: 10.14744/SEMB.2019.29566  Sayfalar 199 - 200
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

22.
Author's Reply
Author's Reply
Eda Kılıç Çoban
PMID: 32377084  PMCID: PMC7199842  doi: 10.14744/SEMB.2019.87513  Sayfa 200
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale