ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 53 (1)
Cilt: 53  Sayı: 1 - 2019
DERLEME
1.
Yenidoğan konvülziyonlarına güncel bakış
Current Overview of Neonatal Convulsions
Duygu Besnili Acar, Ali Bülbül, Sinan Uslu
PMID: 33536818  PMCID: PMC7847733  doi: 10.14744/SEMB.2018.22844  Sayfalar 1 - 6

2.
Primer Hiperparatiroidizmde Preoperatif Lokalizasyon Çalışmaları
Preoperative Localization Studies in Primary Hyperparathyroidism
Mehmet Uludag
PMID: 33536819  PMCID: PMC7847726  doi: 10.14744/SEMB.2019.78476  Sayfalar 7 - 15

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
İntratekal Tramadol Ve Fentanil Yönetiminin Anestetik Ve Analjezik Etkilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Anesthetic and Analgesic Effects of Intrathecal Administration of Tramadol vs Fentanyl
Surhan Özer, Hacer Şebnem Türk
PMID: 33536820  PMCID: PMC7847724  doi: 10.14744/SEMB.2018.19327  Sayfalar 16 - 20

4.
Aksiller Brachial Plexus Bloğunda Tramadol Eklenmesiyle Articainin Analjezik Etkinliğinin Uzaması
Prolonged Analgesic Efficacy of Articaine with the Addition of Tramadol in Axillary Brachial Plexus Block
Leyla Kılınç, Surhan Çınar, Hacer Şebnem Türk
PMID: 33536821  PMCID: PMC7847736  doi: 10.14744/SEMB.2018.03274  Sayfalar 21 - 26

5.
Alt ekstremite nekrotizan fasit olgularında mortalite ve morbiditenin belirlenmesi
Predicting Morbidity and Mortality in Patients with Lower Extremity Necrotizing Fasciitis
Fatih Irmak, Semra Karşıdağ
PMID: 33536822  PMCID: PMC7847728  doi: 10.14744/SEMB.2019.57778  Sayfalar 27 - 32

6.
Malign ekrin poroma’ da cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
Results of Surgical Treatment of Patients with Malignant Eccrine Poroma
Sevgi Kurt Yazar, Merdan Serin
PMID: 33536823  PMCID: PMC7847727  doi: 10.14744/SEMB.2018.10170  Sayfalar 33 - 36

7.
Bası yaralarına yaklaşım ve tedavi seçenekleri: Klinik Tecrübelerimiz
Management and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Experience
Fatih Irmak, Soysal Baş, Mert Sızmaz, Hatice Aylin Akbulut, Semra Hacıkerim Karşıdağ
PMID: 33536824  PMCID: PMC7847732  doi: 10.14744/SEMB.2018.70973  Sayfalar 37 - 41

8.
Latissimus dorsi flebi ile yapılan parsiyel eş zamanlı ve total geç meme rekonstrüksiyonlarında hasta bildirimine dayalı estetik memnuniyet ve hayat kalitesinin incelenmesi
Patient Reported Quality of Life and Aesthetic Satisfaction with Latissimus Dorsi Flap in Immediate Partial and Delayed Total Breast Reconstruction
Merdan Serin, Sevgi Kurt Yazar
PMID: 33536825  PMCID: PMC7847730  doi: 10.14744/SEMB.2018.04820  Sayfalar 42 - 45

9.
Çocuk Üriner Sistem Taş hastalıklarının Çok Yönlü Analizi
Multidimensional Analysis of Urinary Stone Diseases in Pediatric Patients
Ayhan Dalkılınç, Hasan Demirkan, Gül Özçelik
PMID: 33536826  PMCID: PMC7847723  doi: 10.14744/SEMB.2019.32858  Sayfalar 46 - 48

10.
Vokal kord mukozal lezyonlarinda risk faktörleri ve tani yöntemi
Risk Factors and Diagnostic Methods in Vocal Cord Mucosal Lesions
Ceki Paltura, Ahmet Güvenç, Sibel Bektaş, Ömer Develioglu, Mehmet Külekçi
PMID: 33536827  PMCID: PMC7847735  doi: 10.14744/SEMB.2019.29291  Sayfalar 49 - 53

11.
Son dönem böbrek yetmezliği olan olgularda plevra sıvıları
Pleural Effusion in End Stage Renal Failure Patients
Gulfidan Uzan, Hande Ikitimur
PMID: 33536828  PMCID: PMC7847734  doi: 10.14744/SEMB.2018.40327  Sayfalar 54 - 57

12.
Mesleki Allerjik Kontakt Dermatitli Tekstil İşçilerinde Atopik Dermatit Kriterlerinin Prevalansı ve Atopik Dermatite Sahip Olmanın Kontakt Antijen Farklılığı Üzerine Etkileri
Prevalence of Atopic Dermatitis Criteria among Textile Workers with Occupational Allergic Contact Dermatitis and Effects of Having Atopic Dermatitis on Contact Antigenic Diversity
Betül Taş, İlknur Kıvanç Altunay
PMID: 33536829  PMCID: PMC7847731  doi: 10.14744/SEMB.2018.67365  Sayfalar 58 - 69

13.
Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarında Antibiyotik Direnç Oranlarının Yıllar İçindeki Değişimi
Trend in Antibiotic Resistance of Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing Escherichia Coli and Klebsiella Pneumoniae Bloodstream Infections
Banu Bayraktar, Süleyman Pelit, Emin Bulut, Elif Aktaş
PMID: 33536830  PMCID: PMC7847725  doi: 10.14744/SEMB.2018.60352  Sayfalar 70 - 75

OLGU SUNUMU
14.
Contrast-Enhanced Computed Tomographic Findings of the Wandering Spleen: A Case Report
Contrast-Enhanced Computed Tomographic Findings of the Wandering Spleen: A Case Report
Omer Ozcaglayan, Tugba Ilkem Ozcaglayan, Bozkurt Gulek
PMID: 33536831  PMCID: PMC7847729  doi: 10.14744/SEMB.2017.07379  Sayfalar 76 - 79

LookUs & Online Makale