ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 52 (2)
Cilt: 52  Sayı: 2 - 2018
DERLEME
1.
Neonatal Diyabetes Mellitus
Neonatal Diabetes Mellitus
Adil Umut Zübarioğlu, Ali Bülbül, Hasan Sinan Uslu
PMID: 32595377  PMCID: PMC7315067  doi: 10.14744/SEMB.2017.51422  Sayfalar 71 - 78

2.
Tiroidektomide Laringeal Sinirleri Koruma Yöntemleri Hakkında Derleme
A Review of Methods for the Preservation of Laryngeal Nerves During Thyroidectomy
Mehmet Uludağ, Mert Tanal, Adnan İşgör
PMID: 32595378  PMCID: PMC7315061  doi: 10.14744/SEMB.2018.37928  Sayfalar 79 - 91

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Gebelikte safra taşı nedenli akut pankreatit yönetimi: Üçüncü basamak merkez deneyimi
Management of Gallstone-Induced Acute Pancreatitis in Pregnancy: A Tertiary-Center Experience
İnanç Şamil Sarıcı, Mustafa Uygar Kalaycı
PMID: 32595379  PMCID: PMC7315056  doi: 10.14744/SEMB.2017.60490  Sayfalar 92 - 96

4.
Kronik lenfositik tiroidit tanısı için sadece tiroid peroksidaz antikoru bakmak yeterli midir? Postoperatif histopatolojik değerlendirme
Is only Thyroid Peroxidase Antibody Sufficient for Diagnosing Chronic Lymphocytic Thyroiditis?
Emre Sedar Saygılı, Banu Yılmaz Özgüven, Feyza Yener Öztürk, Tuba Oğuzsoy, Sezin Doğan Çakır, Seda Erem Basmaz, Adnan Batman, Yüksel Altuntaş
PMID: 32595380  PMCID: PMC7315066  doi: 10.14744/SEMB.2017.36450  Sayfalar 97 - 102

5.
Modifiye Beden Kütle İndeksi ile renal amiloid A amiloidozunun prognozu arasındaki ilişki
Relationship between Modified Body Mass Index and Prognosis of Renal Amyloid a Amyloidosis
Tuncay Şahutoğlu
PMID: 32595381  PMCID: PMC7315068  doi: 10.14744/SEMB.2017.89410  Sayfalar 103 - 108

6.
A cross-sectional investigation of quality of life in patients with polycystic ovary syndrome
A Cross-Sectional Investigation of Quality of Life in Patients with Polycystic Ovary Syndrome
Atilla Tekin, Esra Demiryürek, Engin Çakmak, Osman Temizkan, Ömer Akil Özer, Oğuz Karamustafalıoğlu
PMID: 32595382  PMCID: PMC7315064  doi: 10.14744/SEMB.2018.38247  Sayfalar 109 - 113

7.
Vokal kord benign ve premalign hastalığı olan hastaların operasyon sonrası sigarayı bırakma oranlarının karşılaştırılması
Comparison of Postoperative Smoking Cessation Rates of Patients with Benign or Premalignant Vocal Cord Lesions
Bilge Türk, Meltem Akpınar, Senem Kurt Dizdar, Kerem Sami Kaya, Alican Çoktur, Berna Uslu Coşkun
PMID: 32595383  PMCID: PMC7315069  doi: 10.14744/SEMB.2017.08760  Sayfalar 114 - 118

8.
El Parmaklarının Cerrahisinde Uyanık Hasta Anestezisinin Aksiller Anestezi ile Karşılaştırılması
Comparison of the Cost and Efficacy of Axillary Anesthesia and Wide-Awake Anesthesia in Finger Surgeries
Ibrahim Avşin Öztürk, Kahraman Öztürk, Osman Orman, Mehmet Baydar, Serkan Aykut, Ahmet Köse
PMID: 32595384  PMCID: PMC7315058  doi: 10.14744/SEMB.2017.17363  Sayfalar 119 - 123

9.
Dupuytren hastalığında ekstrakorporeal şok dalga tedavisi
Extracorporeal Shock Wave Therapy in Dupuytren’s Disease
Serkan Aykut, Canan Aydın, Kahraman Öztürk, Fatih Arslanoğlu, Cem Yalın Kılınç
PMID: 32595385  PMCID: PMC7315057  doi: 10.14744/SEMB.2017.58076  Sayfalar 124 - 128

10.
900MHz Elektromanyetik Alanın Sıçan Serebellumu Üzerine Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi
Effect of 900-MHz Electromagnetic Field on the Cerebellum: A Histopathological Investigation
Tolga Mercantepe, Levent Tümkaya, Mehmet Fatih Gökçe, Zehra Suzan Topal, Erva Esmer
PMID: 32595386  PMCID: PMC7315063  doi: 10.14744/SEMB.2018.42275  Sayfalar 129 - 134

OLGU SUNUMU
11.
Primer pür uterin lipom: Literatür eşliğinde iki olgu sunumu
Primary Pure Uterine Lipoma: A Report of two Cases and Review of the Literature
Deniz Tunçel, Rabia Doğukan, Fatih Mert Doğukan, Fevziye Kabukçuoğlu, Hakan Erenel, Işıl Ayhan
PMID: 32595387  PMCID: PMC7315065  doi: 10.14744/SEMB.2017.66375  Sayfalar 135 - 137

12.
Spina Bifida Tanılı Bir Hastada Geç Dönemde Ortaya Çıkan Gergin Kord Sendromu
Late-Onset Tethered Cord Syndrome in a Patient with Spina Bifida: A Case Report
Mehmet Ağırman, Merve Çalkın, Fatma Zeynep Güngören, Oğuz Durmuş
PMID: 32595388  PMCID: PMC7315062  doi: 10.14744/SEMB.2017.64936  Sayfalar 138 - 141

13.
Bir Lupus Miliaris Disseminatus Faciei Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: A Case Report and Brief Literature Review
Aslı Aksu Çerman, Ezgi Aktaş Karabay, Özben Yalçın, Ilknur Kıvanç Altunay
PMID: 32595389  PMCID: PMC7315059  doi: 10.14744/SEMB.2017.39306  Sayfalar 142 - 144

14.
Parotis bezinin bilateral eş zamanlı mukoepidermoid karsinomu
Bilateral Synchronous Mucoepidermoid Carcinoma of the Parotid Gland
Meltem Akpinar, Özlem Ünsal, Mahmut Çankaya, Fatih Tetik, Berna Uslu Coşkun
PMID: 32595390  PMCID: PMC7315060  doi: 10.14744/SEMB.2017.74936  Sayfalar 145 - 148

LookUs & Online Makale