ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 51 (4)
Cilt: 51  Sayı: 4 - 2017
DAVETLI DERLEME
1.
Diferansiye tiroit kanserlerinde TNM evreleme sisteminin 8. sürümünde neler değişti? Klinik pratiği nasıl etkileyecek?
What has changed about the eight edition of the differentiated thyroid carcinomas TNM classification system? How will it effect the clinical practice?
Mehmet Uludağ, Adnan İşgör
doi: 10.5350/SEMB.20171224115721  Sayfalar 255 - 265

2.
Neonatal yoksunluk sendromu ve tıbbi sosyal hizmet yönetimi
Neonatal Abstinence Syndrome and Medical Social Service Management
Ali Bulbul, Evrim Yapici Celiker, Umran Calapcikay, Sinan Uslu
doi: 10.5350/SEMB.20170911063035  Sayfalar 266 - 277

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Enjeksiyon stresi ve düşük doz ACTH uyarısında kortizol yanıtlarının karşılaştırılması
Comparison of cortisol responses to low dose ACTH stimuli and injection stress
Aysenur Ozderya, Sule Temizkan, Kadriye Aydin
doi: 10.5350/SEMB.20170911042418  Sayfalar 278 - 282

4.
Elektif operasyon planlanan hastaların premedikasyon odasında bekleme sürelerinin anksiyete seviyelerine etkisi
The effect of waiting periods for premedication room on the anxiety levels of scheduled elective surgery patients
Hülya Kırçiçek Deliktaş, Tuğba Açıkgöz, Selime Çelik
doi: 10.5350/SEMB.20170905032623  Sayfalar 283 - 292

5.
Türk ve mülteci yenidoğanların özellikleri ve kısa dönem sonuçlarının analizi
The characteristics of Turkish and refugee neonates and analysis of short-term outcomes
Sahin Hamilcikan, Emrah Can
doi: 10.5350/SEMB.20170809060818  Sayfalar 293 - 297

6.
İdrar yolu enfeksiyonlarının hızlı tanısında idrar örneğinin gram boyama ve matriks aracılı lazer desorpsiyon iyonizasyon – uçuş zamanlı – kütle spektrometrisi (Maldi – Tof Ms) ile incelenmesinin etkinliği
The evaluation of urine samples by Gram staining and matrix assisted laser desorption/ ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) in rapid diagnosis of urinary tract infections
Ummuhan Su Topalc, Nurcan Saygili, Nur Anliacik, Mehmet Emin Bulut, Elif Aktas
doi: 10.5350/SEMB.20170721081035  Sayfalar 298 - 302

7.
Türkiye’deki Fleksör digitorum süperfisiyalis kas-tendon varyasyonları ve palmaris longus kas-tendon yokluğunun prevalans çalışması
Prevalence of muscular and tendinous variations of flexor digitorum superficialis and absence of palmaris longus muscle in Turkey: a population study
Fatih Irmak, Aysin Karasoy Yesilada, Selami Serhat Sirvan, Kamuran Zeynep Sevim
doi: 10.5350/SEMB.20170725042122  Sayfalar 303 - 308

8.
Adolesanlar ve anemi
Adolescents and anemia
Seda Ocak, Önder Kılıçaslan, Zeynep Yıldız Yıldırmak, Nafiye Urgancı
doi: 10.5350/SEMB.20170927094446  Sayfalar 309 - 317

9.
Behçet Hastalığı ve gebelik: 33 olgunun gebelik sonuçları
Pregnancy and Behcet’s Disease: Obstetric outcomes of 33 patients
Hakan Erenel, Ebru Alıcı Davutoğlu, Ayşegül Özel, Fatih Karslı, Sevim Özge Korkmaz, Rıza Madazlı
doi: 10.5350/SEMB.20170725042231  Sayfalar 318 - 321

10.
İntraorbital yer kaplayıcı lezyonlar: Klinik, radyolojik ve patolojik sonuçları
Intraorbital space-occupying lesions: the evaluation of clinical, radiological and pathological results
Selam Yekta Şendül, Burcu Dirim, Alpaslan Alkan, Cemile Üçgül Atılgan, Adem Yılmaz, Ali Olgun, Semra Tiryaki Demir, Dilek Güven
doi: 10.5350/SEMB.20170822042332  Sayfalar 322 - 328

OLGU SUNUMU
11.
Yenidoğan mortalitesinin nadir bir nedeni: Uzun QT sendromu
A rare cause of neonatal death: Long QT syndrome
Duygu Besnili Acar, Sinan Uslu, Taliha Öner, Umut Zübarioğlu, Ali Bülbül, Evrim Kıray Baş, Ebru Türkoğlu Ünal
doi: 10.5350/SEMB.20160710113812  Sayfalar 329 - 333

12.
Sezaryen sonrası görülen skar endometriozis: Olgu sunumu
Scar endometriosis after Cesarean section: a case report
Suat Karataş, Çiğdem Pulatoğlu, Ayşe İrem Kılıç, Hakan Erenel, Seyhan Ozakkoyunlu Hascicek, Işıl Ayhan, Ayşe Ender Yumru
doi: 10.5350/SEMB.20160710113954  Sayfalar 334 - 337

13.
Nadir görülen bir komplikasyon: Septorinoplasti sonrası tek taraflı izole hipoglossal sinir paralizisi
An uncommon complication: Isolated unilateral hypoglossal nerve palsy after septorhinoplasty
Demet Yazıcı, Ayşe Karaoğullarından, Gökhan Kuran, Ayşe Karakaya
doi: 10.5350/SEMB.20161017120517  Sayfalar 338 - 341

14.
İki farklı virusun ko-infeksiyonu nedeniyle gelişen bir pnömoni vakası
A case of pneumonia due to co-infection with two different viruses
Sinan Mahir Kayıran, Seçil Ercin, Petek Genç Kayıran, Egemen Eroğlu, Terman Gümüş, Berkan Gürakan
doi: 10.5350/SEMB.20160710113528  Sayfalar 342 - 345

LookUs & Online Makale