ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 51 (1)
Cilt: 51  Sayı: 1 - 2017
DAVETLI DERLEME
1.
Nöroşirürji ameliyatlarında intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyonun yeri ve önemi
The value of intraoperative neurophysiological monitoring in neurosurgery operations
Ahmet Murat Müslüman, Burak Özdemir, Kadir Altaş, Muyassar Mirkhasilova, Songül Meltem Can, Mustafa Kılıç, Adem Yılmaz
doi: 10.5350/SEMB.20170208074605  Sayfalar 1 - 7

2.
Facial nerve monitoring during parotidectomy: review
Parotidektomi sırasında fasiyal sinir monitörizasyonu: Derleme
Berna Uslu Coskun
doi: 10.5350/SEMB.20170222043248  Sayfalar 8 - 12

3.
Basic principles and standardization of intraoperative nerve monitoring in thyroid surgery
Tiroit cerrahisinde intraoperatif sinir monitorizasyonunun temel prensipleri ve standardizasyonu
Mehmet Uludağ, Nurcihan Aygun, Cemal Kaya, Mert Tanal, Sibel Oba, Adnan Isgor
doi: 10.5350/SEMB.20170216084444  Sayfalar 13 - 25

4.
Ateşli yenidoğan bebeklerin yönetimi
Management of febrile neonate
Ali Bülbül, Evrim Kıray Baş, Sinan Uslu
doi: 10.5350/SEMB.20161225114041  Sayfalar 26 - 31

ORIJINAL ARAŞTIRMA
5.
İntraoperatif nöromonitörizasyon uygulaması sonrası, sinyal kaybı yaşanmayan tiroid ve paratiroid hastalarında postoperatif laringeal muayene ihmal edilebilir mi?
Can postoperative laryngeal examination be neglected in thyroid and parathyroid patients with no loss of signal after intraoperative neuromonitoring?
Murat Özdemir, Özer Makay
doi: 10.5350/SEMB.20170123082144  Sayfalar 32 - 36

6.
Tiroidektomi esnasında rekürren laringeal sinirin yaralanma mekanizmaları ve devamlı intraoperatif sinir monitorizasyonunun cerrahi strateji üzerine etkisi
The mechanisms of recurrent laryngeal nerve injury during thyroidectomy and the impact of continuous intraoperative nerve monitoring on surgical strategy
İsmail Cem Sormaz, İbrahim Fethi Azamat, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek
doi: 10.5350/SEMB.20170227041400  Sayfalar 37 - 42

7.
Gergin omurilik (tethered cord) sendromlu hastalarda intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon: 30 olguluk klinik deneyim
Intraoperative neurophysiological monitoring in tethered cord syndrome: clinical experience with 30 cases
Adem Yılmaz, Burak Özdemir, Kadir Altaş, Muyassar Mirkhasilova, Mustafa Kılıç, Ahmet Murat Müslüman
doi: 10.5350/SEMB.20170227035439  Sayfalar 43 - 47

8.
Sağlık çalışanlarının annelere D vitamini desteği ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of health care professionals’ knowledge and attitudes regarding maternal vitamin D supplementation
Gizem Kara Elitok, Lida Bülbül, Memnune Evci, Umut Zübarioğlu, Türkan Toraman, Duygu Besnili Acar, Evrim Kıray Baş, Sinan Uslu, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20161021125831  Sayfalar 48 - 55

9.
Astım tanısı ile izlenen çocuklarda atopinin astım şiddeti ve kontrolü üzerine etkisi
The effect of atopy on asthma severity and asthma control in children with asthma
Fatma Yavuzyılmaz, Şebnem Özdoğan, Ayşenur Kaya, Pınar Karadeniz, Meltem Gümüşay Topkara
doi: 10.5350/SEMB.20161130045805  Sayfalar 56 - 62

10.
Türkiye’deki tip 2 diyabet hastalarında serum asimetrik dimetilarjinin düzeyleri ile ateroskleroz arasında bir korelasyon var mıdır?
Is there a correlation between plasma levels of asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels and atherosclerosis in type 2 diabetes patients in Turkey?
Osman Özdoğan, Bülent Çekiç
doi: 10.5350/SEMB.20161205110503  Sayfalar 63 - 70

11.
Spontan rektus hematomlarında konservatif yaklaşım başarılı mı?
Is conservative management of spontaneous rectus sheath hematoma effective?
Cemal Kaya, Ufuk Oğuz Idiz, Pınar Yazıcı, Emre Bozkurt, Sinan Ömeroğlu, Mehmet Taner Ünlü, Mehmet Mihmanlı
doi: 10.5350/SEMB.20161028021723  Sayfalar 71 - 75

12.
Anahtar-kilit paternli fleplerle yeni bir umblikoplasti tekniği
A new umbilicoplasty technique for forming an umbilical chalice with key and hole pattern flaps
Memet Yazar, Sevgi Kurt Yazar, Selami Serhat Şirvan, Alper Mete Uğurlu, Semra Karşıdağ
doi: 10.5350/SEMB.20161229021401  Sayfalar 76 - 81

13.
Multipl sklerozda femur başı avasküler nekrozu
Avascular necrosis of the femoral head in multiple sclerosis
Dilvin Gökçe, Şenay Aydın, İlknur Cantürk Aydın, Reyhan Gürer, Nihal Işık
doi: 10.5350/SEMB.20161029023529  Sayfalar 82 - 87

OLGU SUNUMU
14.
Zor doğum sonrası simfizis pubis diastazı: Olgu sunumu
Symphysis pubis diastasis after difficult birth: a case report
Mesut Mehmet Sönmez, Meriç Uğurlar, Özge Yapıcı Uğurlar, Ayşe Keleş, Osman Tuğrul Eren
doi: 10.5350/SEMB.20160315015014  Sayfalar 88 - 90

LookUs & Online Makale