ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 49 (3)
Cilt: 49  Sayı: 3 - 2015
DAVETLI DERLEME
1.
Çocuklarda toplum kökenli pnömoniye yaklaşım: Amerikan çocuk enfeksiyon derneği rehberi
The management of community acquired pneumonia in children: guidelines by the pediatric infectious diseases society of America
Şebnem Özdoğan
doi: 10.5350/SEMB.20150831060742  Sayfalar 163 - 173

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
GnRH agonist veya antagonist ile down regülasyon yapılan ICSI/ET sikluslarında insan koryonik gonadotropin günü bakılan estradiol, prolaktin düzeylerinin embriyo kalitesi ve gebelik sonuçlarına etkisi
The effect of estradiol and prolactine levels on embryo quality and pregnancy outcomes on the day of human chorionic gonadotrophine of patients who have down regulation with GnRH agonist and antagonist in ICSI/ET cycles
Osman Temizkan, Ebru Çögendez, İlhan Şanverdi, Şule Temizkan, Tayfun Kutlu, Işıl Ayhan, Bülent Arıcı, Osman Aşıcıoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20150302090129  Sayfalar 174 - 180

3.
Kliniğimizde son 18 aylık tubaovaryan apse tedavisinde laparoskopi deneyimlerimiz
Last 18 months experience of laparascopic tuboovarian abcess treatment in our clinics
Osman Temizkan, Osman Aşıcıoğlu, Berhan Aşıcıoğlu, Bülent Arıcı, Pınar Yalçın, Işıl Ayhan
doi: 10.5350/SEMB.20170911042418  Sayfalar 181 - 186

4.
Anne bebek çiftinin taburcu edilme zamanının bilirubin düzeyleri üzerine etkisi
The effect of postpartum discarge timing of mother-baby couple on bilirubin levels
Derya Girgin, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Umut Zübarioğlu, Mesut Dursun, Evrim Kıray Baş, Selda Arslan
doi: 10.5350/SEMB.20150401120317  Sayfalar 187 - 194

5.
Yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelerin sarılık tedavisi konusunda uygulama düzeylerinin değerlendirilmesi
The evaluation of the implementation level of nurses working in neonatal intensive care unit in the treatment of neonatal jaundice
Melek Selalmaz, Ali Bülbül, Şehrinaz Sözeri, Fatma Gül Özcan, Ayşe Kunt, Gülsün Atar, Umut Zübarioğlu, Ebru Türkoğlu Ünal, Sinan Uslu
doi: 10.5350/SEMB.20150522063622  Sayfalar 195 - 199

6.
Esansiyel hipertansiyonlu hastaların öfke düzeyi ve öfke ifade tarzlarının incelenmesi
An investigation of the anger levels and anger expressions in patients with essential hypertension
Gülden Atan, Elanur Karabulutlu Yılmaz
doi: 10.5350/SEMB.20150810123545  Sayfalar 200 - 206

7.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin iş memnuniyet ve kuruma bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma
A survey about job satisfaction and loyalty of data processing and control operators in Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital
Yıldız Köse, Yeliz Leblebici, Hatice Çakmakcı, Güven Bektemür
doi: 10.5350/SEMB.20150810123525  Sayfalar 207 - 213

OLGU SUNUMU
8.
Pitriyazis Likenoides et Varioliformis Akuta (PLEVA): Olgu sunumu
Pityriasis Lichenoides et Varioliformis Acuta (PLEVA): case report
Aslı Aksu Çerman, Janset Erkul Arıcı, İlknur Kıvanç Altunay, Özben Yalçın
doi: 10.5350/SEMB.20141114060802  Sayfalar 214 - 217

9.
Prenatal tanımlanmış kritik valvüler aort darlığı
Prenatally diagnosed critical valvular aortic stenosis
Bedri Aldudak, Mekki Bilici, Osman Akdeniz, Muhittin Çelik
doi: 10.5350/SEMB.20140827055314  Sayfalar 218 - 220

10.
Aktinomikozis nedenli apandisit olgusu
Appendicitis caused by actinomycosis: a case study
Özben Yalçın, Süleyman Özdemir, Uygar Demir, Sinan Ömeroğlu, Fevziye Kabukçuoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20150518030231  Sayfalar 221 - 223

11.
Johanson Blizzard Sendromun’da göz bulguları
Eye symptoms in Johanson Blizzard Syndrome
Ayşegül Mavi Yıldız, Ali Olgun, Ayşe Burcu Dirim, Ali Atakhan Yıldız, Dilek Güven
doi: 10.5350/SEMB.20150325092912  Sayfalar 224 - 227

12.
Spondilotorasik tip Jarcho-Levin Sendromu: Yenidoğan olgu sunumu
Spondylothoracic type Jarcho-Levin Sydnrome: a neonatal case presentation
Abdurrahman Avar Özdemir, Aydın Varol
doi: 10.5350/SEMB.20150118114554  Sayfalar 228 - 230

LookUs & Online Makale