ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 48 (4)
Cilt: 48  Sayı: 4 - 2014
DAVETLI DERLEME
1.
Portopulmoner hipertansiyon
Portopulmonary hypertension
Canan Alataş Alkım
doi: 10.5350/SEMB.20141222090454  Sayfalar 257 - 263

2.
Normokalsemik Hiperparatiroidizm: Primer hiperparatiroidizmin yeni bir klinik tipi
Normocalcemic hyperparathyroidism: A new clinical type of primary hyperparathyroidism
Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20141223051323  Sayfalar 264 - 273

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Ön çapraz bağ lezyonlarının otojen hamstring tendon grefti kullanılarak anatomik çift band ve tek band tekniği ile rekonstrüksiyonu sonrası karşılaştırmalı erken dönem klinik sonuçlarımız
Early comparision results of anatomical single and double bundle anterior cruciate ligament reconstruction procedures by using autogenous hamstring tendon graft
Burak Günaydın, Osman Tuğrul Eren, Raffi Armağan, Hasan Basri Sezer
doi: 10.5350/SEMB.20140807081116  Sayfalar 274 - 281

4.
Diyabetik epiretinal membranlar nedeniyle 23 gauge pars plana vitrektomi ameliyatı geçiren hastaların klinik sonuçları
Clinical Outcomes of 23-gauge pars plana vitrectomy for diabetic epiretinal membranes in diabetic patients
Mehmet Demir, Dilek Güven, Yekta Şendül, Zeynep Acar, Ali Olgun
doi: 10.5350/SEMB.20140624122612  Sayfalar 282 - 286

5.
İnkarsere inguinal hernilerde deneyimimiz
Our experince of incarcerated inguinal hernias
Abdülcabbar Kartal, Bülent Çitgez, Evren Besler, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ, İsmail Ethem Akgün, Hamdi Özşahin, Mehmet Mihmanlı
doi: 10.5350/SEMB.20140810102931  Sayfalar 287 - 290

6.
Yoğun bakım ünitesinde kan transfüzyon sıklığı ve transfüzyon eşik değerleri
Frequency and threshold of the erythrocyte suspension transfusion in the intensive care unit
Mehmet Eren Açık, Hacer Şebnem Türk, Canan Tülay Işıl, Naim Ediz, İnci Paksoy, Merih Tombul, Sibel Oba
doi: 10.5350/SEMB.20140219060126  Sayfalar 291 - 295

7.
Subkutan heparin enjeksiyonu sonrası yapılan topikal uygulamaların ekimoz ve hematom gelişimine etkis
The effect of topical applications performed after subcutaneous heparin injection on development of bruise and hematoma
Mehtap Dursun, Reva Balcı Akpınar
doi: 10.5350/SEMB.20140501092103  Sayfalar 296 - 302

8.
Pediatri alanında hizmet sunan sağlık personelinin pulse oksimetre kullanı- mı ile ilgili bilgi düzeyleri
Pediatric health care providers’ knowledge about patient follow-up with pulse oximetry
Ali Bülbül, Melek Selalmaz, Ayşe Kunt, Şehrinaz Demirel, Hasan Sinan Uslu
doi: 10.5350/SEMB.20140318123301  Sayfalar 303 - 307

9.
Preeklampside maternal tiroid fonksiyonları
Maternal thyroid functions in pre-eclampsia
Ümit Naykı, Cenk Naykı, Paşa Uluğ, Gökalp Öner, Yusuf Yıldırım, Cüneyt Eftal Taner
doi: 10.5350/SEMB.20140421022111  Sayfalar 308 - 311

10.
Sigara bırakmada psikopatoloji, bağımlılık şiddeti ve mizaç karakter özellikleri
Psychopathology, addiction severity and temperament character traits in smoking cessation
Selime Çelik, Uğur Kolat, Birim Sungu Danışmant, Rabia Önem, Bahadır Bakım, Oğuz Karamustafalıoğlu, Ömer Akil Özer, Can Sait Sevindik, Mehmet Diyaddin Güleken, Efruz Pirdoğan
doi: 10.5350/SEMB.20140415023800  Sayfalar 312 - 321

OLGU SUNUMU
11.
Yüksek doz d vitamini alımı sonucu hiperkalsemi gelişen olguda pamidronat tedavisi
Pamidronate treatment in patient developed hypercalcemia due to hypervitaminosis D
Ergül Sarı, Lida Bülbül, Meryem Benzer, Teoman Akçay, Neslihan Özkul Sağlam, Sami Hatipoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20140715062539  Sayfalar 322 - 324

12.
Testiste spontan regresyon gösteren germ hücre tümörü: Olgu sunumu
Spontaneous regression of testicular germ cell tumours: a case report
Ayşe Nur İhvan, Cumhur Selçuk Topal, Muzaffer İlkay Tosun, Resul Sobay, Ahmet Bindayı, Gözde Kır, Meryem Doğan, Billur Coşan
doi: 10.5350/SEMB.20140524021003  Sayfalar 325 - 327

13.
Memede kitle ile tanı konulan diffüz büyük B-hücreli lenfoma olgusu
Diffuse large B-cell lymphoma manifesting as a breast mass
Özben Yalçın, Canan Tanık, Fatih Mert Doğukan, Fevziye Kabukçuoğlu, Emre Bozdağ, Serpil Yanık
doi: 10.5350/SEMB.20140516011935  Sayfalar 328 - 331

14.
Nefrotik sendromla gelen sekonder sifiliz
The nephrotic syndrome with secondary syphilis
Banu Böyük, Murat Altay, Hande Atalay, Şerife Değirmencioğlu, Aslan Çelebi, İsmail Ekizoğlu, Nejat Bozkurtgil
doi: 10.5350/SEMB.20140525115437  Sayfalar 332 - 334

LookUs & Online Makale