ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 47 (4)
Cilt: 47  Sayı: 4 - 2013
DERLEME
1.
Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri
Gynecological problems of adolescents and their effects on reproductive health
Dilek Bilgiç Çelik Bilgiç Çelik, Gülseren Dağlar, Gülbahtiyar Demirel
doi: 10.5350/SEMB2013470401  Sayfalar 157 - 166

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve ekokardiyografi bulgularının karşılaştırılması
The comparison of ecocardiography and cardiac magnetic resonance imaging findings in the evalulation comparison of left ventricule function
Ayşe Sanem Fıratlıgil, Sevil Baş, Muzaffer Başak
doi: 10.5350/SEMB2013470402  Sayfalar 161 - 176

3.
Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ve histolojik bulguları arasındaki korelasyon
Correlation between fine needle aspiration biopsy and histological finding of parotid masses
Hüseyin Günizi, Kenan Güney
doi: 10.5350/SEMB2013470403  Sayfalar 177 - 180

4.
Birinci trimester tarama testi parametrelerinin amniyosentez sonuçlarına göre karşılaştırılması
Comparison of the first trimester screening test parameters according to the amniocentesis results
Ali Bahadırlı, Naile Inci Davas
doi: 10.5350/SEMB2013470404  Sayfalar 181 - 186

5.
Akut iskemik inmeli hastalarda non-HDL, total kolesterol, HDL kolesterol ve LDL-kolesterol düzeyleri
Non-HDL cholesterol, total cholesterol/HDL cholesterol and LDL-cholesterol levels in patients with acute ischemic stroke
Nihal Boğdaycıoğlu, Müjgan Ercan, Sema Uysal, Semra Mungan Öztürk, Fatma Meriç Yılmaz
doi: 10.5350/SEMB2013470405  Sayfalar 187 - 192

6.
Allerjik uzak akrabalar ve ev ortamı tekrarlayan hışıltı ataklarına sebep olur mu?
Can allergic distant relatives and home environment cause recurrent episodes of wheezing?
Abdulkadir Bozaykut, Rabia Gönül Sezer, Ahu Paketçi, Cem Paketçi
doi: 10.5350/SEMB2013470406  Sayfalar 193 - 197

7.
Multipl skleroz hastalarında derin gri cevher demir birikimi: Gradyan-eko manyetik rezonans görüntüleme ile yapılmış bir çalışma
Iron accumulation in the deep gray matter of patients with multiple sclerosis: A study with gradient echo magnetic resonance imaging
Ülgen Yalaz Tekan, Feray Kıymaz Seleker, Ender Uysal, Zahide Mail Gürkan, Hulki Forta
doi: 10.5350/SEMB2013470407  Sayfalar 198 - 203

8.
Alkol tüketimi ve deri hastalıkları arasındaki ilişki: Kesitsel kontrollü bir çalışma
Relationship between alcohol consumption and skin disorders. A cross sectional and controlled study
Seher Arı, Ilknur Kıvanç Altunay, Sibel Mercan
doi: 10.5350/SEMB2013470408  Sayfalar 204 - 208

OLGU SUNUMU
9.
Nadir bir peritonit nedeni jejunal divertikülit: Olgu sunumu
A rare cause of peritonitis; jejunal diverticulitis: case report
Burhan Hakan Kanat, Mesut Yur, Fatih Erol, Sibel Özcan, Mehmet Buğra Bozan, Fatih Mehmet Yazar Mehmet Yazar
doi: 10.5350/SEMB2013470409  Sayfalar 209 - 211

10.
Gebelik sırasında nadir görülen bir tümör; juvenil granülosa hücreli tümör
A rare tumor during pregnancy; juvenile granulosa cell tumor
Osman Temizkan, Sema Ağar, Suna Kabil Kucur, Toygun Başaran, Şule Temizkan, Osman Aşıcıoğlu
doi: 10.5350/SEMB2013470410  Sayfalar 212 - 215

LookUs & Online Makale