ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 46 (2)
Cilt: 46  Sayı: 2 - 2012
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Akut pankreatit tanısında serum ve idrarda tripsinojen aktivasyon peptidinin önemi
Importance of serum and urine tripsinogen activation peptid in acute pancreatitis
Yasin Kara, Tamer Karsidag, Sefa Tüzün
Sayfalar 43 - 48

2.
Hastanemiz yoğun bakım ünitesinden acil konsültasyon istemlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of emergency consultations requested from our hospital’s intensive care unit
Canan Tülay Işıl, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Ayşe Surhan Özer Çınar, Sibel Oba
Sayfalar 49 - 52

3.
Pelvik bölge bası yaraları deneyimlerimiz ve yaklaşımımız
Our approach and experience on the pressure sores of the pelvic region
Onur Egemen, Tolga Aksan, Özay Özkaya, Ilker Üsçetin, Mitat Akan
Sayfalar 53 - 59

4.
Bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde kazanılan hastane enfeksiyonlarının epidemiyolojisi
The epidemiology of nosocomial infections acquired in intensive care units of a state hospital
Ahsen Öncül, Safiye Koçulu, Keziban Elevli
Sayfalar 60 - 66

5.
Serratus anterior kas ve fasya fleplerinin çok yönlü kullanımı: 30 hastada klinik deneyimimiz
Various applicatons of serratus anterior muscle and fascia flap: a clinical experience on 30 patients
Kamuran Zeynep Sevim, Kemal Uğurlu Uğurlu, Arzu Özcan Akçal, Leyla Türkoğlu Kılınç, Semra Karşıdağ
Sayfalar 67 - 71

6.
Jinekomasti olgularına yaklaşımımız ve cerrahi tekniklerin karşılaştırılması
Our surgical approach to gynaecomastia and a comparison of techniques
Kamuran Zeynep Sevim, Ayşin Karasoy Yeşilada, Fatih Irmak, Leyla Türkoğlu Kılınç, Nebil Yeşiloğlu
Sayfalar 72 - 78

7.
Osteoporotik kalça kırıkları ve eşlik eden yaralanmalar
Osteoporotic hip fractures and concomitant injuries
Adnan Kara, Ali Şeker, Eray Kılınç, Mustafa Faik Seçkin, Irfan Öztürk
Sayfalar 79 - 82

8.
Karpal tünel sendromu tedavisinde mini açık cerrahi gevşetme ameliyatının sonuçları
Results of surgical treatment of carpal tunnel syndrome through mini-open incision
Adnan Kara, Mehmet Mesut Sönmez, Ali Şeker, Erden Ertürer, Irfan Öztürk
Sayfalar 83 - 86

OLGU SUNUMU
9.
Sert deri hastalığı (Stiff skin syndrome) ile sklerodermanın karşılaştırılması: Bir olgu sunumu
Stiff skin syndrome versus scleroderma: a case report
Beril Doğu, Hülya Şirzai, Fatma Başoğlu, Banu Kuran
Sayfalar 87 - 90

10.
Bilateral travmatik olekranon kırığı: Olgu sunumu
Bilateral traumatic olecranon fracture: a case report
Ümit Tuhanioğlu, Alper Gültekin, Hasan Ulaş Oğur, Yavuz Arıkan, Ali Fuat Karaca, Doğan Atlıhan
Sayfalar 91 - 92

11.
Posterior fossa cerrahisinin nadir bir komplikasyonu: Lomber spinal subakut subdural hematom: Olgu sunumu
A rare complication of posterior fossa surgery: subacute subdural hematoma of lumbar region: case report
Ahmet Eroğlu, Ali Kıvanç Topuz, Cem Atabey, Mehmet Nusret Demircan
Sayfalar 93 - 96

DERLEME
12.
Prematüre bebeklerin perinatal dönem sorunlarının uzun dönem gelişimleri üzerine etkileri
The effects of the perinatal problems on long term development of preterm infants
Zeynep Eras, Bahar Bingöler Pekcici, Gülsüm Atay, Evrim Durgut Şakrucu, Bağdagül Sarıdaş
Sayfalar 97 - 100

LookUs & Online Makale