ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 46 (1)
Cilt: 46  Sayı: 1 - 2012
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Doksorubisine bağlı ekstravazasyon hasarında pentoksifilinin etkisi
The effect of pentoxifylline on doxorubicin induced extravasation injury
Medeni Volkan Kıyak, Ayşin Karasoy Yeşilada, Mehmet Oğuz Yenidünya, Fulya Öz Puyan
Sayfalar 1 - 7

2.
Akut pankreatit tanılı hastalarda tedavi yaklaşımının retrospektif incelenmesi
Retrospective analysis of treatment approach of patients diagnosed with acute pancreatitis
Gülen Tandoğan, Belkıs Nihan Coşkun, Ayça Eroğlu, Duygu Nurdan Avcı, Kader Irak, Murat Kıyıcı
Sayfalar 8 - 15

3.
Erişkin asetabuler displazili olgularda üçlü pelvik osteotomi uygulamalarımızın erken dönem sonuçları
Short-term outcomes of triple pelvic osteotomy in adult patients with acetabular dysplasia
Ümit Tuhanioğlu, Nurullah Ermiş, Yavuz Arıkan, Akif Albayrak, Eyüp S. Karakaş
Sayfalar 16 - 25

OLGU SUNUMU
4.
Yenidoğan şilotoraks tedavisinde oktreotid kullanımı: Olgu sunumu
Octreotide treatment in neonatal chylothorax: a case report
Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Nihat Sever, Emrah Can
Sayfalar 26 - 29

5.
Safra kesesi gastrik metaplazi; olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi
Gastric metaplasia in gallbladder; case report and review of the literature
Uğur Kesici, Sevgi Kesici, Sezgin Zeren, Ülkü Aygen Türkmen, Mehmet Çimen, Gülen Burakgazi
Sayfalar 30 - 32

6.
Sünnet sırasında lokal prilokain kullanımına bağlı methemoglobinemi: Bir olgu sunumu
Methemoglobinemia due to prilocaine use during circumcision: a case report
Pınar Sayın, Şebnem Türk, Oya Ünsal, Ulviye Hale Dobrucalı, Eren Açık, Ayşe Hancı Hancı
Sayfalar 33 - 35

DERLEME
7.
Yenidoğan döneminde sıvı ve elektrolit dengesi
Fluid and electrolyte homeostasis in neonatal period
Ali Bülbül, Sinan Uslu
Sayfalar 36 - 42

LookUs & Online Makale