ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 44 (4)
Cilt: 44  Sayı: 4 - 2010
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Larinks skuamöz hücreli karsinomlarında fas, fas ligand ekspresyonu ve klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi
Fas and fas-ligand expressions and their relationship with clinicopathologic parameters in laryngeal squamous cell carcinomas
Murat Hakan Karabulut, Müberra Seğmen Yılmaz, Cumhur Selçuk Topal, Medine Murtazaoğlu, Dilek Yavuzer, Nimet Karadayı, Gözde Kır
Sayfalar 145 - 151

2.
Megaloblastik anemi tedavisine cevapta retikülosit-trombosit ilişkisi
Reticulocyte –thrombocyte relation during the response to the treatment of megaloblastic anemia
Selay Gündoğdu, Şuayp Oygen, Aslıhan Çalım, Ayda Batuan Damar, Fatih Borlu
Sayfalar 152 - 155

3.
Yenidoğan indirekt hiperbilirubinesinde ABO ve Rh uygunsuzluğunun karşılaştırılması
Comparison of ABO and Rh group incompatibility for neonatal indirect hyperbilirubinemia
Fatih Bolat, Sinan Uslu, Ali Bülbül, Serdar Cömert, Ömer Güran, Evrim Kiray Baş, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 156 - 161

4.
Çocuklarda laparoskopik splenektomi deneyimimiz
Our laparoscopic splenectomy experience in children
M. Özgür Kuzdan, Çetin A. Karadağ, Ali Ihsan Dokucu, Ali Bülbül
Sayfalar 162 - 167

OLGU SUNUMU
5.
Behçet hastalığında pulmoner arter anevrizmaları: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile bir olgu sunumu
Pulmonary artery aneurysms in behcet disease: a case report with multislice computed tomography
Çağrı Şenyücel
Sayfalar 168 - 170

6.
Mezenterik yerleşimli intestinal duplikasyon kisti
Intestinal duplication cyst located at mesenteria
Uygar Demir, Tahir Atun, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Banu Yılmaz Özgüven, Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 171 - 173

7.
Anal kanal ve anüs çevresinin skuamöz hücreli habis tümörleri
Squamous cell carcinoma of the anal canal and anal margin
Tülin Bek, Orhan Kızılkaya, Ahmet Uyanoğlu, Handan Erkal, Ayşe Doğan, Mehmet Aslan
Sayfalar 174 - 177

8.
Göbekte warty diskeratom
Warty dyskeratoma in umblical region
Tahir Atun, Uygar Demir, Canan Tanık, Mustafa Arısoy, Gürhan Işıl, Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 178 - 180

DERLEME
9.
Akut infeksiyonların karaciğere etkisi
The effect of acute infection to liver
Seda Geylani Güleç, Nafiye Urgancı, Ela Erdem
Sayfalar 181 - 187

LookUs & Online Makale