ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 43 (4)
Cilt: 43  Sayı: 4 - 2009
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Sezaryen operasyonlarında genel anestezi ve kombine spinal epidural anestezinin anne ve yenidoğan üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effects of general and combined spinal epidural anaesthesia on maternal and newborn in caesarean section operations
H. Fatih Korkmaz, Ayşe Hancı, Birsen Ekşioğlu, G. Ulufer Sivrikaya, Melahat K. Erol
Sayfalar 149 - 153

2.
Travmatik kalça çıkığı olgularının orta dönem sonuçları
Midterm results of the traumatic hip dislocation patients
Yavuz Arıkan, Raffi Armağan, Osman Tuğrul Eren, Hasan Basri Sezer, Cem Sever, Ünal Kuzgun
Sayfalar 154 - 158

3.
Kronik el bileği ağrısının tanı ve tedavisinde artroskopinin yeri
Use of arthroscopy in the diagnosis and treatment of chronic wrist pain
Ayhan Kılıç, Murat Gül, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Sami Sökücü, Yavuz Kabukçuoğlu
Sayfalar 159 - 163

4.
Temel Ekzotropya’da monoküler ve binoküler cerrahi yaklaşımın karşılaştırılması
Comparison of monocular and binocular surgical approaches in basic type exotropia
Kıymet Kasapoğlu, Berker Bakbak, Feyza Önder
Sayfalar 164 - 168

5.
İlk kez hemodiyaliz tedavisine alınan hastaların geriye dönük olarak değerlendirilmesi
The retrospective evaluation of patients treated by hemodialysis for the first time
Yener Koç, Abdulkadir Ünsal, Hasan Kayabaşı, Ali Oğuz Akgün, Elbis Ahbap, Mürvet Yılmaz, Ayşe S. Arar, Şennur K. Budak, Barış Döner
Sayfalar 169 - 173

OLGU SUNUMU
6.
Yenidoğanda laparoskopik over kist operasyonu esnasındaki anestezi deneyimimiz: Olgu sunumu
Newborn anesthesia experience during laparoscopic over cyst operation: case report
Canan Tülay Işıl, Surhan Özer Çınar, Inci Paksoy, Sibel Oba
Sayfalar 174 - 177

7.
Kimyasal peritonit nedeni: Antiseptik el dezenfektan solusyonu
Cause of chemical peritonitis: Antiseptic hand disinfectant solution
Yener Koç, Taner Baştürk, Mürvet Yılmaz, Tamer Sakacı, Elbis Ahbap, Abdulkadir Ünsal
Sayfalar 178 - 180

8.
Erken yenidoğan döneminde taşipne nedeni: Total anormal pulmoner venöz dönüş
Causes of tachypnea in early neonatal period: Total anomalous pulmonary venous connection
Kemal Erdinç, Ali Bülbül, Ümit Sarıcı, Vedat Okutan, Mustafa Koray Lenk, Metin Demircin
Sayfalar 181 - 183

9.
Sistemik kapiller kaçış sendromu: 3 olgu nedeni ile
Systemic capillary leak syndrome: Because of 3 cases
Demet Albayrak, Belgin Akan, Deniz Erdem, Inan Kılıç, Nermin Göğüş
Sayfalar 184 - 186

10.
Yenidoğan döneminde iyod intoksikasyonu: Olgu sunumu
Accidental iodophor intoxication in the neonatal period: Case report
Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Fatih Bolat, Selda Arslan, Evrim Kıray Baş, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 187 - 188

LookUs & Online Makale