ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 43 (2)
Cilt: 43  Sayı: 2 - 2009
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Penil fraktürlü olgularda operasyon öncesi değerlendirme ve cerrahi deneyimlerimiz
Preoperative assesment and our surgical experience in patients with penile fracture
Burhan Coşkun, Bahadır Ermeç, Nurettin Cem Sönmez, Oktay Akça, Soner Güney, Erbil Ergenekon
Sayfalar 57 - 59

2.
Bir yıllık dönemde acil servise başvuran akut zehirlenme olgularının retrospektif analizi
The retrospective analysis of the acute poisoning cases applying to the emergency unit in one year
Ö. Yağan, B. Akan, D. Erdem, D. Albayrak, B. Bilal, N. Göğüş
Sayfalar 60 - 64

3.
Cerrahi menopoz hastalarında transdermal ve intranasal östrojen tedavilerinin serum hormon, lipid değerleri ve mamografik dansite üzerine etkinliklerinin karşılaştırılması
Comparison of the effect of transdermal and intranasal estrogen treatments on serum hormone and lipid levels and mammographic densities in surgical menopause
Ayşe Pınar Palan, Alparslan Baksu, Şenol Çelebi, Tamer Gültekin, Zehra Ince, Nimet Göker
Sayfalar 65 - 71

4.
PEM (Hasta Memnuniyet Ölçeği) anketi ile karpal tünel tedavisinin değerlendirilmesi
Evaluation of PEM (Patient Evaluation Measurement) in carpal tunnel syndrome
Ayhan Kılıç, Murat Gül, Sami Sökücü, Harun Mutlu, Yavuz Kabukçuoğlu
Sayfalar 72 - 76

5.
Mide adenokarsinomlarında PTEN ekspresyonu ve prognostik parametrelerle ilişkisi
PTEN expression and its relationship with prognostic factors in gastric adenocarcinomas
Cumhur Selçuk Topal, Müberra Seğmen Yılmaz, Murat Hakan Karabulut, Dilek Yavuzer, Nimet Karadayı
Sayfalar 77 - 81

6.
Tibia diyafiz kırıklarının kilitli intramedüller çivileme ile tedavisinde orta dönem sonuçlarımız
The treatment of tibia diaphyseal fractures with locked intramedullary nailing; midterm results
Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Merter Yalçınkaya, Mirza Zafer Dağtaş, Nikola Azar, Erhan Mumcuoğlu, Yavuz Selim Kabukçuoğlu
Sayfalar 82 - 88

7.
Cerrahi ve doğal yolla menopoza giren kadınların anksiyete ve depresyon açısından karşılaştırılması
Comparison of depression and anxiety in surgical vs natural menopausal patient
Ata Topçuoğlu, Önder Koç, Bülent Duran, Melahat Dönmez
Sayfalar 89 - 92

OLGU SUNUMU
8.
Eş zamanlı bilateral talamik enfarktların gözden geçirilmesi
Bilateral simultaneous thalamic infarctions
Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu, Zeynel Tak, Hulki Forta
Sayfalar 93 - 95

DERLEME
9.
Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi
Minimally invasive method in urologic surgery: Ureterorenoscopy in all aspects
Hüsnü Tokgöz
Sayfalar 96 - 100

10.
Prostat kanseri tanısında satürasyon biyopsileri
Saturation biopsies for the diagnosis of prostate cancer
Hakan Şirin, Orhan Tanrıverdi, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 101 - 106

LookUs & Online Makale